kunstonderwijs
Verhaal

Hogescholen op de bres voor kunstonderwijs middelbaar

Het RITCS en het Conservatorium Brussel ondertekenden een oproep naar de overheid waarbij ze hun bezorgdheid uitdrukken over de plannen met de kunstvakken in het middelbaar onderwijs.

Vlhora, de overkoepelende raad van Vlaamse hogescholen, stuurde hierrond een persbericht uit. De Schools of Arts van de Vlaamse hogescholen maken zich ernstige zorgen over de toekomst van het kunst- en cultuuraanbod in het secundair onderwijs. In een recente aanpassing van de eindtermen voor het secundair onderwijs komt artistieke vorming immers volledig in de verdrukking. Vooral de eindtermen die te maken hebben met het zelf creëren van artistiek werk worden door deze aanpassing gemarginaliseerd.
 
De meerwaarde van kunst en het kunstonderwijs wordt niet langer onderkend door de overheid. Vlaamse scholieren missen hierdoor een belangrijke en noodzakelijke kans om zichzelf vorm te geven, hun horizon te verbreden en hun eigen creativiteit te ontwikkelen. Het is precies deze basiscreativiteit die hen later van nut zal zijn in zowel de diverse economische sectoren en creative industries als in het brede maatschappelijke veld. Creative skills moeten immers van jongs af aan gevoed worden en daarin speelt artistieke vorming een cruciale rol.
 

Lees het volledige persbericht hier.

Deel dit