Fablab Brussels
Verhaal

Het departement Design & Technologie stelt haar nieuw LED en Service Design Factory voor

De afgelopen beleidsperiode heeft het kenniscentrum “Mobile & Wearable” naast haar onderzoek een stevige poot uitgebouwd met betrekking tot dienstverlening. De scope van het onderzoeksdomein en kenniscentrum werd verruimd door zich niet enkel te beperken tot mobile & wearable technologieën maar ook nieuwere technologieën zoals Internet of Thing, Virtual- en Augmented Reality & Artificial Intelligence die heel wat mogelijkheden voor onderzoek en onderwijs geven, mee te nemen. 

Met projecten  zoals Laagdrempelig Expertise en Dienstverleningscentrum Internet of Thing, Virtual- en Augmented Reality & Artificial Intelligence en onze Service Design Factory, willen we een passend antwoord bieden geënt op de eigen bedrijfsvoering, innovatief en digitaal maatwerk voor bedrijven en startups. Via het principe van service design thinking wordt gefocust op de ontwikkeling van digitale producten met een interactie die emotionele waarde toevoegt aan de ervaring van de gebruiker.

Het Laagdrempelig Expertise en Dienstverleningscentrum Internet of Thing, Virtual- en Augmented Reality & Artificial Intelligence helpt bedrijven met het leren kennen van mogelijkheden en beperkingen van nieuwe technologieën. In co-creatie wordt gezocht naar een efficiënte inpassing in het business proces van de klant. Denk maar aan vragen zoals:

  • Wat kan ik met een Hololens aanvangen?
  • Kan ik Augmented reality als marketingtool gebruiken?  
  • Internet of Things, hoe begin ik ermee?  

De Service Design Factory stelt haar infrastructuur en expertise in verband met fysieke en digitale prototyping ter beschikking van bedrijven om in co-creatie oplossing te zoeken voor digitale problemen. Een funky website nodig of een flashy app? Hoe pas ik wearables toe in mijn bedrijfsprocessen? 3D printing, wat kan ik ermee aan? Dit zijn maar een paar vragen waar we je graag verder mee helpen. 

Wil je nog meer informatie? Bekijk dan zeker ons filmpje waarin Christophe Benoit meer uitleg geeft. 

Beide projecten worden mogelijk gemaakt met steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 1819.Brussels.
 

Deel dit