digital experience design
Verhaal

Hello World: Gloednieuwe opleiding Digital Design & Development uit de startblokken

De gloednieuwe Bachelor of Arts in Digital Design & Development kreeg afgelopen week goed nieuws: na een lange en intensieve doorlichtingsperiode door een internationaal panel van experts is het licht definitief op groen gezet om deze unieke kunstopleiding vanaf oktober 2018 aan de Erasmushogeschool Brussel in te richten. 

In haar rapport was de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) erg lovend: 
De commissie is onder de indruk van de wijze waarop de opleiding is vormgegeven. De opleiding toont daarmee dat de ontwikkeling van een creatieve professional met skills in ontwikkeling en kennis van ontwerpmethodiek haar ernst is. Die indruk wordt versterkt door de inzet van een zeer geschikt docententeam.

De professionele Bachelor of Arts in Digital Design & Development leidt je op tot Digital Experience Designer (DxD). Een Digital Experience Designer is een creatieve duizendpoot die door een combinatie van designskills, technische kennis en artistieke attitude digitale producten en diensten ontwerpt om zo technologie, mens en maatschappij dichter bij elkaar te brengen. Een DxD’er ontwerpt gebruikservaringen en belevingen, experimenteert, stelt de gangbare normen in vraag en bedenkt technologieoplossingen voor de wereld van morgen. 

The role of a designer is shifting. A product today is rarely just physical and consumers expectations are higher than ever. The challenge for designers and developers is to design and deliver meaningful experiences, both online and offline.

Hyper Island, 2016

Een gloednieuwe opleiding uit de grond stampen doe je niet elke dag. Een team van onderwijskundigen, docenten en experten uit het werkveld hebben hier een jaar lang intensief aan gesleuteld. “Er is vooral erg veel afstemming geweest met het werkveld”, zegt opleidingscoördinator Arno Geens. “We wilden een opleiding samenstellen die perfect aansluit bij de digitaal-technologische en creatieve noden van vandaag, maar met de best mogelijke voorbereiding op de uitdagingen van morgen. Aangezien een digitaal-technologische kunstopleiding op bachelorniveau in ons land nog niet bestaat hebben we hiervoor ons licht opgelaten bij enkele toonaangevende Europese en Amerikaanse instituten.” Zo liet het ontwikkelteam zich o.a. inspireren door onderwijsmodellen uit California, werkplekleren uit Nederland en de maakindustrie uit Finland.

Centraal staat het concept ‘Project Based Learning’ waarbij studenten en onderwijzend personeel sàmen concrete en reële projecten gaat onderzoeken en uitwerken. “Bij ons is iedereen een maker en een denker. Door iedereen te betrekken en samen problemen aan te pakken en op te lossen creëren we een leeromgeving die erg stimulerend werkt voor de student, en die perfect aansluit bij de latere beroepspraktijk. Door traditionele klaslokalen en auditoria af te schaffen en te vervangen door labo’s, experimenteer- en doe-plekken willen we de student optimaal ruimte geven zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen, en door de blik constant naar buiten gericht te houden willen we een sterke voeling en interactie met de wereld opbouwen.

En waarom net binnen de kunsten? “Gespecialiseerde digitale technologieopleidingen zijn meestal erg toegepast en missen vaak ruimte voor reflectie. Door de nadruk te leggen op het artistieke aspect van technologie willen we de broodnodige kritische reflectie op gang brengen die eigen is aan de kunsten. Door kritisch na te denken, te experimenten, out-of-the-box te werken en technologie op een kunstzinnige manier te benaderen creëren we een omgeving waarin originaliteit en vernieuwing opnieuw de bovenhand krijgen, en waarbinnen de student een sterke eigen identiteit, visie en mening kan ontwikkelen.

De opleiding is trouwens volledig afgestemd op de STARTS-visie van de Europese Commissie. STARTS staat voor Science+Technologie+Arts en wil op Europees niveau een nauwere integratie tussen wetenschap, technologie en kunstdisciplines bekomen om zo de uitdagingen van morgen beter het hoofd te bieden. O.a. GLUON, Bozar en de Europese Commissie zijn op deze manier partner van de opleiding. Met andere woorden: een hypermoderne en vernieuwende opleiding, op maat gesneden en aangepast aan de noden van morgen. 

En het resultaat mag gezien worden: “De commissie is positief over de mate waarin de opleiding aansluit bij de actualiteit en de wijze waarop dit is uitgewerkt. De opleiding beoogt professionals op te leiden die creatief zijn ingesteld en op een autonome wijze in het beroepenveld kunnen opereren. Zij kunnen direct aan de slag bij bedrijven in de (digitale) ontwerp en ontwikkelindustrie.

De professionele Bachelor of Arts in Digital Design & Development gaat voor het eerst van start in oktober 2018 op Campus Kaai. De selectieproeven vinden plaats in juni en september.

Wil jij meer weten over de opleiding Digital Design & Development, en zie je een toekomst als Digital Experience Designer wel zitten? Kom dan zéker eens langs! Momenteel vind je ons op de diverse SID-in beurzen in het land. Of beter nog: kom gewoon naar één van onze infodagen op onze campus.
Meer info op onze website: ehb.be/dxd

Deel dit