Bachelor MCT
Verhaal

Grote onderscheiding voor opleiding Multimedia & Creatieve Technologie

Onze opleiding Multimedia & Creatieve Technologie (MCT) werd deze week door een extern panel ernstig onder de loep genomen. Op het officiële rapport is het nog even wachten, maar het panel gaf tijdens een mondelinge terugkoppeling alvast mee stevig onder de indruk te zijn van de opleiding. 

Future proof 

Dit gaf de commissie mee: “Het nieuw curriculum dat sinds 2019 via een participatief proces tot stand is gekomen heeft duidelijke leerlijnen en een samenhangende opbouw. Het curriculum is ook future proof. De piramide structuur (brede basis 1ste jaar en de mogelijkheid tot doorgedreven specialisatie binnen een technologie naar keuze) zit sterk in elkaar. Deze keuze is gedragen door alle stakeholders.”

Studenten goed begeleid

De commissie deelde nog complimenten uit: “Het studiemateriaal is heel goed gestructureerd, inhoudelijk sterk, didactisch goed verwoord met duidelijke instructies en filmpjes. Studenten kunnen zelfstandig de leerstof verwerken. Daarnaast is het goed dat de opleiding het belangrijk vindt om studenten naar de campus te krijgen. De nieuwe bouwplannen zullen hier zeker aan bijdragen.

Het docententeam helpt en informeert elkaar. De docenten hangen goed aan elkaar en hebben respect voor elkaar en voor verschil tussen design en development. Ze zijn inhoudelijk en didactisch heel sterk. Studenten voelen zich goed begeleid en hebben het gevoel dat ze gehoord worden. Docenten zijn benaderbaar en toegankelijk.”
 

Deel dit