gewichtstoename tijdens de lockdown
Verhaal

Gewichtstoename tijdens de lockdown: een essentiële rol voor de diëtist

Gewichtstoename tijdens de lockdown benadrukt de essentiële rol voor de diëtist en de noodzaak aan onderzoek omtrent voeding en beweging. Evelien Mertens, onderzoekster aan de opleiding Voedings- & Dieetkunde, reageert op de tweede online covid-19-gezondheidsenquête, uitgevoerd door het Belgisch gezondheidsinstituut Sciensano. 

Hieruit blijkt dat maar liefst een kwart van de 40.000 ondervraagden een gewichtstoename rapporteert tijdens de lockdown. Dit zijn alarmerende cijfers, zeker ook gezien het feit dat in 2018 de gemiddelde BMI van de Belg 25,5 kg/m² bedroeg. Ongeveer de helft van de Belgen kampte in 2018 met overgewicht (= body mass index ≥ 25 kg/m²) (Sciensano, 2018). Vermoedelijk zullen deze cijfers intussen nog toegenomen zijn, wat de volksgezondheid helaas niet ten goede komt.

In een eerder artikel bleek dat mensen met overgewicht en obesitas (= body mass index ≥ 30 kg/m²) meer vatbaar zijn voor complicaties van covid-19. Verschillende factoren kunnen aan de basis liggen voor een gewichtstoename tijdens de lockdown periode. Het sedentair  gedrag (= te lang stilzitten) is enorm toegenomen ten gevolge van de stijging in thuiswerk.

Dit bleek ook uit onze studie bij 1129 Vlaamse volwassenen. Maar liefst 55% gaf aan tijdens de lockdown meer tot veel meer te zitten en slechts 36% onderbreekt het zitten om het half uur. Het van thuis uit werken zorgt vermoedelijk voor een lager energieverbruik, aangezien verplaatsingen uit huis meestal leiden tot een hoger energieverbruik en dit nu niet of minder van toepassing is. Wat betreft beweging zagen we in onze studie over het algemeen wel sterke stijgingen, maar een bepaald percentage gaf wel aan net minder te bewegen tijdens de lockdown. Op het gebied van voeding waren er toch ook patronen waar te nemen richting minder gezonde voeding. De combinatie van een onevenwicht in energiebalans kan al snel een gewichtstoename in de hand werken.

Deze alarmerende toestand toont nogmaals het belang van professionele begeleiding van een diëtist aan. Mensen hebben vaak wel voldoende kennis omtrent een gezonde levensstijl, maar slagen er toch niet in om dat toe te passen. Hen coachen en begeleiden naar gezondere keuzes is echt wel essentieel hierin. Een terugbetaling door de mutualiteit zou de stap naar een diëtist kunnen verkleinen.

Ook onderzoek omtrent factoren die kunnen leiden tot gezondere keuzes, zoals onder andere het aanbod van voeding op zich in verschillende settings, maar ook het gebruik van effectieve nudgingstechnieken blijft essentieel. Het vormt de basis om een omgeving te creëren waar mensen meer geneigd zijn om gezonder gedrag te vertonen zowel op het gebied van voeding als beweging.

Contacteer onderzoeker Evelien Mertens (evelien.mertens@ehb.be) voor vragen.

Deel dit