wensen 2024
Verhaal

Fijne feesten en onze beste wensen voor 2024!

Beste wensen

We wensen jullie een mooi 2024,

een jaar vol fijne samenwerkingen en boeiende ontdekkingen

In 2024 bouwen we verder aan onze hogeschool, in een positieve en hoopvolle sfeer, 

met volle vertrouwen in onze toekomst die we samen maken. 

Samen met jullie allemaal.

Prettige feesten & een gelukkig nieuwjaar!
 

Raymonda Verdyck, voorzitter

Dennis Cluydts, algemeen directeur

Best wishes

We wish you a wonderful 2024

a year full of fine collaborations and exciting discoveries.

In 2024, we continue to build our schools in a positive and hopeful atmosphere,

with full confidence in our future that we are making together.

Together with all of you.

Enjoy the holidays & a happy new year!

Dennis Cluydts, president

Deel dit