opening academiejaar 22 23
Verhaal

Empowerment is kerngedachte tijdens Feestelijke opening 2022-23

Donderdag 22 september openden we het academiejaar op feestelijke wijze in Maison de la Poste op de Tour & Taxis site. Meer dan 450 collega's en vrienden van EhB zakten af naar deze mooie locatie voor een gevarieerd programma met als hoofdthema empowerment.

Algemeen directeur Dennis Cluydts herinnerde ons in zijn toespraak eveneens aan onze opdracht in deze bizarre tijden: 

"De Erasmushogeschool Brussel geeft een duidelijk antwoord op deze polycrisis: we zijn een toekomstgerichte hogeschool die met haar onderwijs, onderzoek, dienstverlening en kunstontwikkeling studenten klaarstoomt om de maatschappij positief te beïnvloeden. En daarbij verliezen we het recept tegen polarisering niet uit het oog dat Gescinska ons biedt: we moeten blijvend met elkaar in gesprek gaan. De wereld leren we pas begrijpen wanneer we meer begrip voor elkaar hebben en met elkaar in dialoog treden."

Hij heeft er het volste vertrouwen in, met SPE4 als basis, dat wij zullen slagen in deze opzet:

"De competenties om die oplossingen te bedenken en uit voeren zitten bij elk van jullie, beste collega’s en partners. Jullie zijn de professionals waarin we ons vertrouwen stellen. Jullie competenties, engagement en zelfvertrouwen zullen beslissen over het succes van EhB."

De muziek werd verzorgd door het KCB Jazz-Quartet, met Hyungjin Lee op tenorsax,  Jasen Weaver op contrabas, Umberto Ordone op drums en Jonas Paenen op piano. Manu Van Acker en Ivo Ximas verzorgden de presentaties.

Voorzitterswissel


Afsluiten deden we met onze voorzitterswissel. Raymonda Verdyck nam voor de eerste keer het woord als voorzitter van EhB. Na een dankwoord voor Bart De Schutter, leerde we haar klemtonen kennen.  Dat betreft bouwen aan de toekomst, deuren openen en kansen bieden aan jongeren ongeacht achtergrond, tolerantie, vrijheid van wetenschap en ideeën, ieder op zijn of haar vermogen. Erasmus' humanisme is daarbij een permanente leidraad. Maar ook Brussel, het tweede deel van onze naam, blijft een pijler van onze hogeschool.  Waar elders heb je zo'n internationale oefenplaats! Dat moeten we gewoon meer tonen, aldus Raymonda.

Daarna volgde traditiegetrouw de officiële opening van het academiejaar.

raymonda verdyck
opening academiejaar 2022
opening academiejaar 2022
opening academiejaar 2022
Deel dit