toolbox over inclusie, differentiatie en diversiteit
Onderzoek

EhB werkt mee aan toolbox over inclusie, differentiatie en diversiteit

De NVAO, de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie, organiseert jaarlijks een systeembrede analyse. Deze analyses hebben tot doel goede praktijken te delen binnen de hogeronderwijsgemeenschap. Instellingen leren van elkaar, met name rond thema’s gerelateerd aan onderwijsbeleid en opleidingskwaliteit. Vlaamse instellingen die ervaring of expertise hebben rond het onderwerp kunnen daaraan deelnemen.  

Afgelopen academiejaar hebben we aan een nieuw SBA deelgenomen, nl. rond ‘Inclusie, differentiatie en diversiteit in hogeronderwijsinstellingen’

De deelnemende instellingen waren voor deze SBA de Erasmushogeschool Brussel, Karel de Grote Hogeschool, Rotterdam Academy, Thomas More Hogeschool, Universiteit Hasselt en de Vlaamse Vereniging van Studenten. Er liep ook een samenwerking met het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs SIHO. Concreet heeft EhB een aantal good practices aangeleverd. Dit alles heeft geleid tot een een online publicatie die op 20 oktober 2023 werd voorgesteld.  

De 10 key takeaways

Door het delen van deze goede praktijken en de dialoog met elkaar en met de internationale peers kwam men tot een aantal bijkomende inzichten. Hieronder worden de belangrijkste key takeaways uit de goede praktijken weergegeven. Per takeaway zijn er tal van concrete aanbevelingen, hetgeen als toolbox kan dienen. Lees daarvoor de online uitgave.

 

  1. Diversiteits- en inclusiebeleid als strategische keuze in het onderwijsbeleid van een hogeschool of universiteit
  2. Diversiteits- en inclusiebeleid gekoppeld aan interne kwaliteitszorg van een hogeschool of universiteit
  3. Eenduidige definities voor een diversiteits- en inclusiebeleid
  4. Budget en personeel als toegangswegen voor een diversiteits- en inclusiebeleid
  5. Een brede consultatie van studenten, personeel en belanghebbenden, die tweerichtingsverkeer creëert
  6. Impactmeting van D&I-beleid
  7. De student staat centraal
  8. Diversiteitsresponsieve competenties, als onderdeel van het competentieprofiel van personeel
  9. Persoonlijke verhalen vanuit een growth mindset en equity visie
  10. Universal Design

MEER INFO

Deel dit