campus kaai
Verhaal

EhB kiest voor inclusie en verdraagzaamheid

Tijdens de eerste zittijd van vorig academiejaar was er commotie over examenbesprekingen bij een opleiding van EhB. We hebben toen beloofd dat we de examenbesprekingen door UNIA zouden laten onderzoeken op de beschuldiging van racisme.”Dit gaf een volledig beeld van het incident, dat behoorlijk verschilde met het fragment dat was samengesteld door onbekenden en vervolgens op Instagram gepost. UNIA kwam tot de conclusie dat er geen sprake is van strafbare feiten. Wel stelden ze vast dat er stereotyperende uitspraken gedaan waren die kwetsend kunnen zijn voor studenten.
 
Het spreekt voor zich dat het hogeschoolbestuur hieraan de nodige aandacht besteedde. Er volgden enkele gesprekken met de betrokken docenten en de directie. Twee van de drie blijven werkzaam in onze organisatie en engageren zich volop voor de uitgewerkte plannen. Want naar aanleiding van het incident hebben we vóór de zomervakantie al beslist dat we als hogeschool meer kunnen en moeten doen voor inclusie en verdraagzaamheid in onze organisatie en in de samenleving. De Erasmushogeschool heeft een divers publiek en wil er werk van maken om beter om te kunnen gaan met diversiteit en verschillende overtuigingen. 

Concreet starten we met twee werkgroepen: één rond polarisatiemanagement en een tweede die het diversiteitsbeleid onder de loep neemt en verbetert.

  • Om polarisatiemanagement te integreren in onze hogeschool trainen we een groep van docenten om om te gaan met gepolariseerde conflicten binnen de hogeschool. Vervolgens delen zij hun kennis en begeleiden zij hun collega’s en studenten daarin.
  • De diversiteitsaanpak krijgt ook een boost: het management, docenten en studenten werken met de hulp van Hassan Al Hilou (oud-student en strategisch adviseur diversiteit) verschillende actiepunten uit om op een duurzame manier van onze hogeschool een werk- en studieplek te maken die ruimte geeft voor alle diversiteit. 

Deze aanpak strookt met de aanbevelingen die UNIA ons deed. Het maakt deel uit van een stevig actieplan, in samenwerking met externe partners waaronder het Hannah Arendt Instituut. Heel wat docenten en andere medewerkers zullen in de realisatie van dit plan een actieve rol spelen.

We zijn ervan overtuigd dat we hiermee op de goede weg zijn en dat we zo van EhB een nóg betere plek maken om te studeren en te werken.
 


 

Deel dit