ondertekening Charter
Verhaal

EhB en VUB ondertekenen charter voor Meertaligheid en Talige Diversiteit

Algemeen directeur Dennis Cluydts en de rector van de VUB, Jan Danckaert, ondertekenden op 20 februari een Charter voor Meertaligheid en Talige Diversiteit. Die gezamenlijke stap bevestigt het engagement van beide hogeronderwijsinstellingen om een inclusief taalbeleid te voeren dat de kennis van zowel het academisch Nederlands als andere talen op hoog niveau bevordert, met speciale aandacht voor de Brusselse context. Meertaligheid is immers een noodzakelijke vaardigheid voor studenten van de 21ste eeuw.

In het dagelijkse leven van Brusselse studenten is meertaligheid de norm. Aan EhB spreekt ongeveer 30% van de studenten naast Nederlands nog een andere taal, terwijl nog eens circa 30% thuis nooit Nederlands spreekt. Bij de VUB is een kwart van de studenten internationaal en groeit één op de twee studenten op in een meertalige thuissituatie. 

Die diversiteit in taalachtergrond, in combinatie met andere factoren zoals een migratieachtergrond en sociaaleconomische uitdagendere startpositie, brengt extra leer- en welzijnsuitdagingen mee met gevolgen voor het studierendement. Tegelijkertijd schreeuwt de arbeidsmarkt om meertalige professionals die vlot kunnen navigeren tussen verschillende talen en culturen.   
 

“Meertaligheid maakt integraal onderdeel deel uit van onze grootstedelijke context. Nu een meerderheid van de studenten thuis geen of niet alleen Nederlands spreekt, is het maar logisch om te onderzoeken hoe we thuistalen krachtig kunnen inzetten, in plaats van ze weg te zetten als een bedreiging. Ook eentalige leerders hebben trouwens baat bij een leeromgeving met aandacht voor verschillende talige en culturele perspectieven.”

Dennis C
Dennis Cluydts
algemeen directeur

Van tutor tot taalbarometer 

Om studenten gelijke onderwijskansen te bieden en hen de nodige taalvaardigheden bij te brengen om vlot de arbeidsmarkt te trotseren, hanteren de VUB en de EhB een inclusief onderwijsbeleid dat aandacht heeft voor meertaligheid en taaldiversiteit. Via allerhande initiatieven bieden ze studenten taalondersteuning op maat aan doorheen de studieloopbaan, omarmen ze meertaligheid in hun onderwijsaanbod en voeren ze ook onderzoek naar meertaligheid, met als doel om die wetenschappelijke kennis en best practices toe te passen op het eigen onderwijs. 
 

“In onze lerarenopleiding Lager Onderwijs bereiden wij intensief voor op lesgeven in de meertalige onderwijscontext van Brussel en de Rand. Hiervoor werkt de opleiding al jaren samen met de Franstalige hogeschool Francisco Ferrer. Met dit project maken wij de vertaalslag van wetenschappelijke inzichten over meertaligheid naar de klaspraktijk. Wij valoriseren ook de meertalige achtergronden van onze eigen studenten. Hun talenkennis en hun rol als ervaringsdeskundige zijn immers waardevol voor meertalige leerlingen.” 

anouk
Anouk Vanherf
Docent Nederlands en onderzoeker (EhB)

Met de ondertekening van het Charter bestendigen beide Brusselse hogeronderwijsinstellingen de ruimte voor allerhande initiatieven rond meertaligheid en taaldiversiteit. 

"We zetten sterk in op taalondersteuning voor het Nederlands, ook in samenwerking met de VGC. We brengen jongeren een empowerend verhaal: ‘We merken dat je nog kan groeien voor Nederlands, maar we weten ook dat jouw brede taalkennis een troef is voor je toekomstige job. We zetten ook op andere manieren in op een inclusieve leeromgeving. Zo verleent onze opleiding Organisatie & Management een vrijstelling voor de vierde vreemde taal, als studenten hun taalniveau van een andere taal kunnen aantonen. Met dit inclusief meertalenbeleid willen we dus een tegengewicht bieden aan de huidige polarisering rond thuistalen. We tonen dat aandacht voor het Nederlands én voor andere talen hand in hand kan gaan.”

sarah
Sarah Van Bulck
Adviseur taalbeleid (EhB)

Bekijk én beluister het Bruzz-interview met Wim Vandenbussche (VUB- en Sarah Van Bulck.

Deel dit