Renovatie campus Jette
Verhaal

Eerste horde genomen voor renovatie campus Jette: de architecten zijn gekozen!

Onze collega's in Jette zullen blij zijn, de eerste stappen naar een totaalrenovatie van de campus werden gezet. Het team POLO - archipelago - VK Architects & Engineers kreeg de ontwerpopdracht en gaat nu samen met dienst Patrimonium aan de slag voor het verdere architecturale ontwerpproces.

De visie van het architectenteam op de onderwijscampus van de toekomst werd verkozen op basis van de re-integratie van het gebouw in de omgeving, de heldere leesbaarheid & circulatie, de aandacht voor de gebruiker en de duurzame renovatiestrategie.

De renovatie start alvast van een heldere ruimtelijke organisatie. Het gebouw krijgt hierbij twee duidelijk verschillende flanken. De noordzijde sluit aan bij de Brussels Health Campus en zal voornamelijk verhard zijn. De zuidzijde sluit aan bij de omringende bossen en zal als groenzone worden voorzien. Op basis van deze organisatie wordt de mobiliteit rond de campus herdacht zodat gevaarlijke kruisingen tussen automobilisten en fietsers/voetgangers worden vermeden. De komende maanden wordt het voorontwerp verder uitgewerkt in samenspraak met studenten, docenten en werknemers.  

(c) illustraties POLO, het gaat hier om voorontwerpen.

 

 

Jan Verbeeck, diensthoofd Patrimonium

Erasmushogeschool Brussel stelt haar campussen open als werkplek voor studenten, alumni, werkveld en de Brusselse omgeving. Zorgvuldig gekozen architecturale interventies ondersteunen nieuwe werk- en leervormen en creëren een open leercultuur. De onderwijscampus van de toekomst nodigt uit onderwijs te volgen, onderzoek te doen, te werken én elkaar te ontmoeten.

Voorontwerpen

Renovatie campus Jette
Renovatie campus Jette
Deel dit