ann brusseel
Verhaal

Bekijk de openingsvideo van academiejaar 2020-2021

Dit jaar hebben we helaas geen openingsfeest in het Kaaitheater, maar dat neemt niet weg dat we iedereen hartelijk welkom heten op onze hogeschool! Algemeen directeur Ann Brusseel vertelt in onderstaande video welke klemtonen de Erasmushogeschool Brussel dit academiejaar wil leggen.

Ze verklaart hoe we omgaan met de pandemie en onze keuze om te starten in een eigen versie van code oranje. Maar vooral benadrukt ze ons engagement om in te zetten op verdraagzaamheid en inclusief onderwijs.

Uiteraard komen ook onze studenten aan het woord. We horen Pim, Noor, Widad en Nadir (allen studenten Multimedia & Communicatietechnologie) en Casper, derdejaars van het RITCS.  De muziek werd gebracht door Ambroos De Schepper (saxofoon), Olivier Penu (drum) en Federico Stocchi (contrabas), alumni van het Koninklijk Conservatorium Brussel.

Het allerlaatste woord is voor Bart De Schutter, onze voorzitter van de Raad van Toezicht . Hij opent op onnavolgbare wijze het academiejaar 2020-2021. En we herhalen graag zijn uitspraak:  "We zullen ervoor zorgen dat we samen een gezond en een geslaagd academiejaar kunnen hebben. Op jullie gezondheid!"

Samen maken we er een boeiend academiejaar van!

Welkomstwoord van Ann Brusseel

 

Beste studenten, docenten, collega’s,

Beste vrienden van de Erasmushogeschool,

Waar je ook zit, welkom op deze opening van het academiejaar. We zitten niet samen in een grote theaterzaal, maar we horen samen. De afgelopen maanden waren confronterend: als we plots allen huisarrest krijgen, dan wordt duidelijk hoezeer we elkaar nodig hebben.

Daarover wil ik het even hebben met jullie, bij de start van dit jaar.

Werken en studeren is bovenal een sociaal gebeuren. Je komt naar de hogeschool om kennis op te doen en te leren hoe je die kennis later op de werkvloer zal gebruiken. Dat is de essentie. Maar er is meer. Je komt ook studeren om kennis en inzichten te delen, om vrienden te maken en samen te studeren, om als mens beter je plek te vinden in de wereld. Studeren aan de hogeschool in Brussel is een totaalpakket.

De pandemie sloot ons thuis op. Wat bleef over van dat totaalpakket? Kennis opdoen en examens afleggen. Wat kwam erbij: vrienden en collega’s missen, stressen in je eentje. Maar ook: nieuwe manieren van lesgeven en studeren ontdekken. We hebben er veel uit geleerd aan EhB.

Daarom hebben we voor de start van dit academiejaar keuzes gemaakt: om jullie zoveel mogelijk op een fijne manier te laten werken en studeren op de campus, geven we voorrang aan praktijkvakken én aan de eerstejaars. Deze moeilijke periode biedt ons vooral de gelegenheid om ons onderwijs grondig te vernieuwen. Om sterke studenten af te leveren die mee zijn met de maatschappij van morgen.

Wat hebben we nog geleerd? We weten niet altijd goed hoe we moeten omgaan met elkaars verschillen. Wereldwijd kwamen de voorbije maanden mensen de straat op om respect te eisen voor wie ze zijn. Voor hun rechten en voor inclusie. Er woeden discussies over discriminatie op school, op het werk. We hebben die boodschappen gehoord en we gaan ermee aan de slag. Wij kunnen dat als Brusselse hogeschool. En als we trouw willen zijn aan onze humanistische missie, dan moeten we er ook mee aan de slag.

Binnenkort worden meer dan 20 collega’s opgeleid in polarisatiemanagement door het Hannah Arendt Instituut. Aan EhB durven we toe te geven dat echt inclusief handelen niet vanzelfsprekend is. Sommige onderwerpen zijn best moeilijk voor een dialoog in de aula of de klas. Toch gaan we die zaken niet uit de weg. We pakken ze vast en proberen elkaar beter te begrijpen. Het is de enige manier om samen vooruit te komen als samenleving.

Dit is de kern van het waardenverhaal van onze hogeschool: iedereen vooruitgang doen boeken. Niet aan de zijlijn je verontwaardiging uitroepen of de kop in het zand steken. Maar je eigen rol opnemen als medewerker, als student, jezelf ook in vraag durven stellen.

Daar wil ik komen: corona of geen corona, we hebben veel werk op de plank, we hebben weer een uitdagend jaar voor de boeg. In code geel of oranje. Maak er voor mij maar een code regenboog van. Een regenboog voor onze diversiteit aan meningen, opleidingen, ideeën en mensen.

Ik wens jullie allen een zeer boeiend academiejaar!

Ann Brusseel

Deel dit