Topsport en studie

Ben je topsporter? Dan biedt de Erasmushogeschool Brussel je de mogelijkheid om een sportcarrière te combineren met een studie hoger onderwijs, via het statuut 'Topsport en Studie'.

Om te bepalen wie voor dit statuut in aanmerking komt, heeft EhB samen met de Vrije Universiteit Brussel per sporttak een aantal criteria vastgelegd.

Welke stappen dien je te ondernemen?

Om een statuut van topsportstudent aan te vragen dien je een persoonlijk topsportdossier samen te stellen.  Neem hiervoor contact op met de trajectbegeleider van je opleiding. Hij / zij zal na een intakegesprek een link doorsturen om het dossier volledig digitaal in te dienen. Jouw dossier wordt daarna behandeld door de dienst Topsport & Studie van VUB en zij beslissen of je in aanmerking komt voor een topsportstatuut.

Let op: je dient elk academiejaar opnieuw een aanvraag in te dienen!

 

Welk sporten komen in aanmerking? 

Je komt in aanmerking voor het statuut van "topsportstudent" voor:

Individuele sporten

Voor de individuele sporten dien je minimaal te behoren tot de erkende top (of beloftevolle atleet) van de eigen sportfederatie, -liga of -bond.

Ploegsporten

In ploegsporten dien je:

  • te spelen (UEFA, B-kern, reserve, A-kern) bij een club die behoort tot de eerste of tweede nationale klasse;
  • geselecteerd te zijn voor een nationale junioren- of seniorenploeg.

 

Faciliteiten

Als het statuut aan jou wordt toegekend, heb je recht op bepaalde faciliteiten.  

Afhankelijk of je voldoet aan de voorwaarden kan je een A – Internationaal,  een A-statuut of een B-statuut bekomen. Aan de hand van deze statuten wordt bepaald op welke faciliteiten je recht hebt. Zo kan je bijvoorbeeld je examens spreiden, examens in een alternatieve vorm afleggen en/of gebruik maken van individuele begeleiding. Deze zogenaamde redelijke voorzieningen geven je de mogelijkheid om met gelijke kansen aan de opleiding te beginnen.

Topsportstudente Amelie Rosseneu tijdens het Belgisch Kampioenschap

Foto: Amelie Rosseneu (in het blauw), topsportstudente Voedings- & Dieetkunde, in actie tijdens het Belgisch Kampioenschap.

(c) Amelie Rosseneu