Het statuut van student-ondernemer

Zit het ondernemen je in het bloed of heb je een goed idee dat niet kan wachten? Aan EhB kan jij studeren en ondernemen tegelijkertijd. Via het statuut student-ondernemer faciliteren wij jouw studies zodat jij je eigen droom kan realiseren én je diploma kan behalen. Lees hieronder de voorwaarden en hoe je dit statuut kan aanvragen. 

Hoe faciliteren we je?

Afhankelijk van het project, kunnen de volgende aanpassingen gebeuren:

  • Je kan een vrijstelling krijgen voor het volgen van onderwijsactiviteiten waarbij je aanwezigheid normaal gezien vereist is.
  • Als dat mogelijk is, kan je van groep veranderen om een aangepast uurrooster te bekomen.
  • Je kan vervangingsopdracht krijgen.
  • Wens je dat, dan kan je een alternatief tijdstip krijgen voor feedback.
  • Uitzonderlijk kunnen we één of meerdere examens verplaatsen naar een ander tijdstip binnen hetzelfde academiejaar.

Het is je opleidingshoofd dat beslist over de concrete modaliteiten van de toegekende faciliteiten.

Voorwaarden

  • Je bent een ondernemer of kandidaat-ondernemer. Dit kan zowel in de profit als not-for-profit sector zijn.
  • Je voert een actieve, zelfstandige, economische activiteit uit.
  • Je kan een businessmodel-canvas of een gelijkwaardig businessplan voorleggen waaruit de intentie blijkt om binnen maximaal 12 maanden een valoriseerbaar product of dienst aan te bieden met een duidelijk groeiperspectief. Je moet ook een ondernemingsnummer kunnen voorleggen binnen de 6 maanden na je aanvraag van het statuut.
  • Je dient minstens de helft van je opgenomen studiepunten te hebben behaald in het voorgaande academiejaar, tenzij je je dit academiejaar voor het eerst inschreef in het hoger onderwijs.

Hoe statuut aanvragen?

Eerst heb je een intakegesprek met de trajectbegeleider, daarna volgt er een advies. Dit moet vervolgens bekrachtigd worden door de Departementsraad (of bij delegatie de departementsdirecteur). Hoe dit precies verloopt, verneem je eens je je aanvraag hebt ingediend.