Zorgmanagement deel 2

Veld
Credits
Coachen als leidinggevende
4
Financieel Management
4
Human Resources Management
6
Oefenen van competenties en vaardigheden
5
POP en persoonlijke begeleiding
4
Geïntegreerde Eindopdracht
7