Zomercursussen GDT

Zomercursussen EhB

Zomercursussen voor toekomstige studenten


Je bent ingeschreven of je bent van plan om je in te schrijven voor één van onze opleidingen en je wil je zo goed mogelijk voorbereiden op je start in de opleiding? Daarbij willen we je graag helpen door het aanbieden van verschillende zomercursussen. De meeste zomercursussen zijn een herhaling van relevante leerstof die nodig is om een goede start te maken in de meeste basisvakken. 
Voor studenten Biomedische laboratoriumtechnologie en Voedings- en dieetkunde zijn er voor een aantal zomercursussen zelftesten en extra informatie voorzien. Via deze zelftesten kan je eens kijken of de zomercursus effectief nodig is. Wil je weten welke zomercursus voor jou nuttig is? Schrijf jezelf in voor de zelftesten via deze link.
Hulp nodig bij de zelftesten? Contacteer lies.van.winkel@ehb.be


Wanneer vinden deze zomercursussen plaats?

Deze zullen starten op maandag 29 augustus en lopen tot ten laatste maandag 5 september.  Er vinden sessies in de voor- en/of namiddag plaats. 


Hoeveel kost dit?

Schrijf je je in voor één van onze opleidingen, dan zijn deze zomercursussen gratis!
Schrijf je je niet in aan de EhB, dan bedraagt de kostprijs 15 euro per zomercursus. Gelieve dit bedrag te storten op rekeningnummer: BE59 096 2185900 26 – BIC: GKCCBEBB met de mededeling:  NAAM STUDENT/zomercursus
Schrijf je je nadien in voor één van onze opleidingen te Jette, meld je dan na inschrijving bij tinne.van.geijstelen@ehb.be en vorder je inschrijvingsgeld van de zomercursus terug.
Inschrijven kan tot en met donderdag 25 augustus 2022.
Vrijdag 3 september ontvang je een mail met meer informatie. Vul dus zeker je e-mailadres correct in!
Heb je nog vragen, contacteer ons via lies.van.winkel@ehb.be

Welke zomercursus volg ik best?

1.    Zomercursussen voor Biomedische laboratoriumtechnologie

Rekenvaardigheden 1 en 2, Chemie 1 en 2 en Fysica worden voorzien voor studenten met een minder wetenschappelijke vooropleiding. Studenten met voldoende wetenschappelijke basiskennis kunnen zich meteen inschrijven voor statistiek en/of Chemie 3 en 4. Nog nooit in een labo gestaan? Dan zet je je eerste stapjes in Labskills 1 en 2. 
 

 • Maandag 29 augustus, 9 – 12 uur: Rekenvaardigheden 1: Rekentechnieken, vergelijkingen van de eerste en tweede graad oplossen van stelsels
 • Maandag 29 augustus, 13 – 16 uur: Chemie 1: Atomen, moleculen, ionen, symbolen en formules - getal van Avogadro, mol, molaire massa
 • Dinsdag 30 augustus, 9 – 12 uur: Chemie 2: Symbolen en formules, chemische reacties  eenvoudige stoechiometrische berekeningen 1
 • Dinsdag 30 augustus, 13 – 16 uur: Labskills 1: Nog nooit chemie gehad of in een labo gestaan? Maak kennis met het labo en zijn basisinstrumenten en -vaardigheden.
 • Woensdag 31 augustus, 9 – 12 uur: Statistiek BMLT/VDK: Inleiding tot de beschrijvende statistiek: frequentietabel, gemiddelde, mediaan, modus en standaardafwijking.
 • Woensdag 31 augustus, 13 – 16 uur: Chemie 3: Studie van enkele organische modellen
 • Donderdag 1 september, 9 – 12 uur: Rekenvaardigheden 2: Coördinaten in een geijkt assenstelsel, vergelijking van een rechte / richtingscoëfficiënt, rechten tekenen.
 • Vrijdag 2 september, 9 – 12 uur: Chemie 4.
 • Vrijdag 2 september, 13 – 16 uur: Labskills 2: Deze cursus bouwt verder op Labskills 1. 
 • Maandag 5 september, 9 – 12 uur: Fysica: Grootheden en eenheden - inhoudsmaten omrekenen -  eenheden voor massa omrekenen - formules voor oppervlakte en volume
 • Maandag 5 september, 13 – 16 uur: Studeren in het hoger onderwijs: wat is leerkrediet? Wat kenmerkt een succesvolle student? Aan de slag met academisch Nederlands en vakjargon, aandachtspunten voor samenvatten en memoriseren.  

Twijfel je of je best wel of niet deelneemt aan een bepaalde sessie, stuur dan even een mailtje naar lies.van.winkel@ehb.be.
 


2.    Zomercursussen voor Voedings- en dieetkunde

Rekenvaardigheden 1 en 2, Chemie 1 en 2 en Fysica worden voorzien voor studenten met een minder wetenschappelijke vooropleiding. Studenten met voldoende wetenschappelijke basiskennis kunnen zich meteen inschrijven voor statistiek en/of Chemie 3.
 

 • Maandag 29 augustus, 9 – 12 uur: Rekenvaardigheden 1: Rekentechnieken, vergelijkingen van de eerste en tweede graad oplossen van stelsels
 • Maandag 29 augustus, 13 – 16 uur: Chemie 1: Atomen, moleculen, ionen, symbolen en formules - getal van Avogadro, mol, molaire massa
 • Dinsdag 30 augustus, 9 – 12 uur: Chemie 2: Symbolen en formules, chemische reacties  eenvoudige stoechiometrische berekeningen 1
 • Dinsdag 30 augustus, 13 – 16 uur: Labskills 1: Nog nooit chemie gehad of in een labo gestaan? Maak kennis met het labo en zijn basisinstrumenten en -vaardigheden.
 • Woensdag 31 augustus, 9 – 12 uur: Statistiek BMLT/VDK: Inleiding tot de beschrijvende statistiek: frequentietabel, gemiddelde, mediaan, modus en standaardafwijking.
 • Woensdag 31 augustus, 13 – 16 uur: Chemie 3: Studie van enkele organische modellen
 • Donderdag 1 september, 9 – 12 uur: Rekenvaardigheden 2: Coördinaten in een geijkt assenstelsel, vergelijking van een rechte / richtingscoëfficiënt, rechten tekenen.
 • Vrijdag 2 september, 13 – 16 uur: Labskills 2: Deze cursus bouwt verder op Labskills 1. 
 • Maandag 5 september, 9 – 12 uur: Fysica: Grootheden en eenheden - inhoudsmaten omrekenen -  eenheden voor massa omrekenen - formules voor oppervlakte en volume
 • Maandag 5 september, 13 – 16 uur: Studeren in het hoger onderwijs: wat is leerkrediet? Wat kenmerkt een succesvolle student? Aan de slag met academisch Nederlands en vakjargon, aandachtspunten voor samenvatten en memoriseren.  

Twijfel je of je best wel of niet deelneemt aan een bepaalde sessie, stuur dan even een mailtje naar lies.van.winkel@ehb.be.
 


3.    Zomercursussen voor Verpleeg- en Vroedkunde

Voor studenten met weinig of geen wiskunde tijdens hun secundaire opleiding schrijven zich best in voor ‘Medisch rekenen’ waar de rekenvaardigheden worden opgefrist en geoefend en voor ‘Statistiek’ waar basisbegrippen uit de statistiek opnieuw behandeld zullen worden. Studenten met een minder  wetenschappelijke vooropleiding raden we aan zich in te schrijven voor ‘Biologie’ en ‘Chemie 1’.
 

 • Maandag 29 augustus, 9 – 12 uur: Medisch Rekenen: Rekentechnieken, regel van drie, metriek stelsel. Oefeningen op medisch rekenen (berekenen van medicatie).
 • Maandag 29 augustus, 13 – 15 uur: Chemie 1: Atomen, moleculen, ionen, symbolen en formules getal van Avogadro,mol, molaire massa
 • Woensdag 31 augustus, 9 – 12 uur: Medisch Frans 1: Op stage gaan in Brussel betekent dat je in aanraking komt met meertaligheid. Daarom bieden we in de opleidingen Verpleeg- en Vroedkunde een laagdrempelige cursus medisch Frans aan.
 • Vrijdag 2 september, 9 – 12 uur: Statistiek VP/VK: Basisbeginselen van de statistiek: gemiddelde, mediaan, standaardafwijking, interpretatie van onderzoeksresultaten
 • Vrijdag 2 september, 13 – 16 uur: Medische Frans 2: vervolg sessie 1.
 • Maandag 5 september, 9 – 12 uur: Biologie: cel en genetica (basisbeginselen)
 • Maandag 5 september, 13 – 16 uur: Studeren in Hoger onderwijs: wat is leerkrediet? Wat kenmerkt een succesvolle student? Aan de slag met academisch Nederlands en vakjargon, aandachtspunten voor samenvatten en memoriseren.  


 Twijfel je of je best wel of niet deelneemt aan een bepaalde sessie, stuur dan even een mailtje naar lies.van.winkel@ehb.be.

4.    Zomercursussen voor  Landschaps- en tuinarchitectuur

 • Maandag 5 september, 13 – 16 uur: Studeren in Hoger onderwijs: wat is leerkrediet? Wat kenmerkt een succesvolle student? Aan de slag met academisch Nederlands en vakjargon, aandachtspunten voor samenvatten en memoriseren.  


  Twijfel je of je best wel of niet deelneemt aan een bepaalde sessie, stuur dan even een mailtje naar lies.van.winkel@ehb.be.

 

Schrijf je hier in

Verschillende cursussen