Zomercursussen GDT

(Bijna) ingeschreven voor een opleiding Gezondheidszorg of Landschaps- & Tuinarchitectuur? Wil je je zo goed mogelijk voorbereiden voor je opleiding? We organiseren verschillende zomercursussen. De meeste zomercursussen zijn een herhaling van relevante leerstof die nodig is om een goede start te maken in de meeste basisvakken. 

Wanneer? 

De cursussen starten op maandag 26 augustus voor BMLT en VDK en op donderdag 29 augustus voor Verpleeg- en Vroedkunde, en lopen tot ten laatste dinsdag 3 september.  Er vinden sessies in de voor- en/of namiddag plaats. 

Hoeveel kost dit?

  • Schrijf je je in voor één van onze opleidingen, dan zijn deze zomercursussen gratis.
  • Schrijf je je niet in aan de EhB, dan bedraagt de kostprijs 15 euro per zomercursus. Gelieve dit bedrag te storten op rekeningnummer: BE59 096 2185900 26 – BIC: GKCCBEBB met de mededeling:  NAAM STUDENT/zomercursus
  • Schrijf je je nadien in voor één van onze opleidingen te Jette, meld je dan na inschrijving bij jan.sents@ehb.be en vorder je inschrijvingsgeld van de zomercursus terug.
  • Inschrijven kan tot en met donderdag 22 augustus 2024.
  • Vrijdag 23 augustus ontvang je een mail met meer informatie. Vul dus zeker je e-mailadres correct in!

Welke zomercursus volg ik best?

Zomercursussen Biomedische laboratoriumtechnologie

Voor studenten Biomedische laboratoriumtechnologie zijn er voor een aantal zomercursussen zelftesten en extra informatie voorzien. Via deze zelftesten kan je eens kijken of de zomercursus effectief nodig is. Wil je weten welke zomercursus voor jou nuttig is? Schrijf jezelf in voor de zelftesten via deze link

Rekenvaardigheden 1, 2 en 3 en Chemie 1 en 2 worden voorzien voor studenten met een minder wetenschappelijke vooropleiding. Studenten met voldoende wetenschappelijke basiskennis kunnen zich meteen inschrijven voor statistiek en/of Chemie 3 en 4. Nog nooit in een labo gestaan? Dan zet je je eerste stapjes in Labskills 1 en 2. 

Maandag 26/08, 9u-12uRekenvaardigheden 1: Rekentechnieken, vergelijkingen van de eerste en tweede graad oplossen van stelsels
Maandag 26/08, 13u - 16uChemie 1: Atomen, moleculen, ionen, symbolen en formules - getal van Avogadro, mol, molaire massa
Dinsdag 27/08, 9u - 12uChemie 2: Symbolen en formules, chemische reacties  eenvoudige stoechiometrische berekeningen 1
Dinsdag 27/08, 13u - 16uLabskills 1: Nog nooit chemie gehad of in een labo gestaan? Maak kennis met het labo en zijn basisinstrumenten en -vaardigheden.
Woensdag 28/08, 9u - 12uChemie 3: Studie van enkele organische modellen
Woensdag 28/08, 13u - 16uLabskills 2: Deze cursus bouwt verder op Labskills 1. 
Donderdag 29/08, 9u - 12uRekenvaardigheden 2: Coördinaten in een geijkt assenstelsel, vergelijking van een rechte/richtingscoëfficiënt, rechten tekenen.
 
Donderdag 29/08, 13u - 16uStatistiek BMLT/VDK: Inleiding tot de beschrijvende statistiek: frequentietabel, gemiddelde, mediaan, modus en standaardafwijking.
 
Vrijdag 30/08, 9u - 12uStuderen in het hoger onderwijs: wat is leerkrediet? Wat kenmerkt een succesvolle student? Aan de slag met academisch Nederlands en vakjargon, aandachtspunten voor samenvatten en memoriseren.   
 
Maandag 2/09, 9u - 12uRekenvaardigheden 3: Grootheden en eenheden – inhoudsmaten omrekenen -  eenheden voor massa omrekenen – formules voor oppervlakte en volume
Maandag 2/09, 13u - 16uChemie 4

 

Zomercursussen Voedings- en dieetkunde

Voor studenten Voedings- en dieetkunde zijn er voor een aantal zomercursussen zelftesten en extra informatie voorzien. Via deze zelftesten kan je eens kijken of de zomercursus effectief nodig is. Wil je weten welke zomercursus voor jou nuttig is? Schrijf jezelf in voor de zelftesten via deze link. Hulp nodig bij de zelftesten? 

Rekenvaardigheden 1, 2 en 3 en Chemie 1 en 2 worden voorzien voor studenten met een minder wetenschappelijke vooropleiding. Studenten met voldoende wetenschappelijke basiskennis kunnen zich meteen inschrijven voor statistiek en/of Chemie 3. Nog nooit in een labo gestaan? Dan zet je je eerste stapjes in Labskills 1 en 2. 
 

Maandag 26/08, 9u-12uRekenvaardigheden 1: Rekentechnieken, vergelijkingen van de eerste en tweede graad oplossen van stelsels
Maandag 26/08, 13u - 16uChemie 1: Atomen, moleculen, ionen, symbolen en formules - getal van Avogadro, mol, molaire massa
Dinsdag 27/08, 9u - 12uChemie 2: Symbolen en formules, chemische reacties  eenvoudige stoechiometrische berekeningen 1
Dinsdag 27/08, 13u - 16uLabskills 1: Nog nooit chemie gehad of in een labo gestaan? Maak kennis met het labo en zijn basisinstrumenten en -vaardigheden.
Woensdag 28/08, 9u - 12uChemie 3: Studie van enkele organische modellen
Woensdag 28/08, 13u - 16uLabskills 2: Deze cursus bouwt verder op Labskills 1. 
Donderdag 29/08, 9u - 12uRekenvaardigheden 2: Coördinaten in een geijkt assenstelsel, vergelijking van een rechte/richtingscoëfficiënt, rechten tekenen.
 
Donderdag 29/08, 13u - 16uStatistiek BMLT/VDK: Inleiding tot de beschrijvende statistiek: frequentietabel, gemiddelde, mediaan, modus en standaardafwijking.
 
Vrijdag 30/08, 9u - 12uStuderen in het hoger onderwijs: wat is leerkrediet? Wat kenmerkt een succesvolle student? Aan de slag met academisch Nederlands en vakjargon, aandachtspunten voor samenvatten en memoriseren.   
 
Maandag 2/09, 9u - 12uRekenvaardigheden 3: Grootheden en eenheden – inhoudsmaten omrekenen -  eenheden voor massa omrekenen – formules voor oppervlakte en volume.

 

Zomercursussen Verpleegkunde en Vroedkunde

Voor studenten met weinig of geen wiskunde tijdens hun secundaire opleiding schrijven zich best in voor ‘Medisch rekenen’ waar de rekenvaardigheden worden opgefrist en geoefend en voor ‘Statistiek’ waar basisbegrippen uit de statistiek opnieuw behandeld zullen worden. Studenten met een minder wetenschappelijke vooropleiding raden we aan zich in te schrijven voor ‘Biologie’.

Donderdag 29/08, 9u - 12uMedisch Rekenen: Rekentechnieken, regel van drie, metriek stelsel. Oefeningen op medisch rekenen (berekenen van medicatie).
 
Donderdag 29/08, 13u - 16uMedisch Frans 1: Op stage gaan in Brussel betekent dat je in aanraking komt met meertaligheid. Daarom bieden we in de opleidingen Verpleeg- en Vroedkunde een laagdrempelige cursus medisch Frans aan.
Vrijdag 30/08, 9u - 12uStuderen in Hoger onderwijs: wat is leerkrediet? Wat kenmerkt een succesvolle student? Aan de slag met academisch Nederlands en vakjargon, aandachtspunten voor samenvatten en memoriseren.
Maandag 2/09, 9u - 12uBiologie: cel en genetica (basisbeginselen)
Maandag 2/09, 13u - 16uStatistiek VP/VK: Basisbeginselen van de statistiek: gemiddelde, mediaan, standaardafwijking, interpretatie van onderzoeksresultaten
Dinsdag 3/09, 9u - 12uMedisch Frans 2

 

Zomercursussen Landschaps- en tuinarchitectuur

  • Vrijdag 30 augustus, 9 – 12 uur: Studeren in Hoger onderwijs: wat is leerkrediet? Wat kenmerkt een succesvolle student? Aan de slag met academisch Nederlands en vakjargon, aandachtspunten voor samenvatten en memoriseren.

 

 

Schrijf je in

Verschillende cursussen