Workshops Onderwijsdag 2018: namiddag

Community Service Learning: een uitdagende meerwaarde voor studenten én werkveld

Evelien Goethals, lerarenopleiding secundair onderwijs Arteveldehogeschool, Katelijn Béatse, vzw Kompanjon en Els Plessers, LKO

Zowel de Arteveldehogeschool als EhB streven naar geëngageerde studenten die met beide voeten midden in de maatschappij staan. Tutoring is één van de vele projecten waarbij studenten een maatschappelijk engagement (‘community service learning’) opnemen. 
In deze sessie gaan we eerst dieper in op een stage als tutor binnen de opleiding bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs van de Arteveldehogeschool. ‘Kompanjon vzw’ is één van de vaste stagepartners. De organisatie biedt studie- en opvoedingsondersteuning aan huis bij kansarme gezinnen in Gent. Kompanjon licht de manier van werken met de tutors én de gezinnen toe aan de hand van praktijkverhalen en onderzoek. 
Ook het CSL-project ‘Boekenbende aan huis’ van de lerarenopleiding kleuteronderwijs van EhB wordt in deze sessie toegelicht.  

Universal Design for Learning: algemene principes en tips voor de praktijk - VOLZET

Valérie Van Hees, Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO)

De toenemende diversiteit vindt ook zijn weg naar het hoger onderwijs. Bij het realiseren van inclusief hoger onderwijs, is het aangewezen om bij de keuze en het ontwerp van meet af aan voldoende rekening te houden met de noden van studenten uit kansengroepen waaronder ook studenten met een functiebeperking. In deze sessie behandelen we belangrijke principes van universeel ontwerp en toegankelijkheid. We reiken concrete tips en aandachtspunten aan die de toegankelijkheid van zowel dienstverlening, onderwijs en evaluaties kunnen bevorderen. 

Studenten ‘ver weg’ coachend digitaal opvolgen

Peter Mast, EhB

Een uitdagende en gedifferentieerd onderwijsaanpak voor betere professionele communicatievaardigheden

Dieter Covent, TRM

Praktijkvoorbeeld 1: Binnen de opleiding journalistiek is Peter Mast niet alleen het aanspreekpunten voor studenten die in het buitenland willen studeren of stage lopen maar coördineert hij ook de leerlijn 'International Experience'.  Aangeleerde journalistieke competenties worden daarin omgezet in de praktijk. Daarvoor gaan alle studenten individueel journalistiek aan de slag in het buitenland gedurende een vastgelegde periode én duur. De opvolging en ondersteuning gebeurt op een uitdagende en zelfgestuurde, digitale manier vanuit Brussel.
Praktijkvoorbeeld 2: Overtuigend spreken voor groepen is een uitdaging die elke toerisme- en vrijetijdsprofessional te wachten staat. Maar hoe leer je dat aan? Een praktijkvoorbeeld rond gedifferentieerd onderwijs én gedifferentieerde evaluatie vanuit de passie van de docent en de student.

Talentvakken in de opleiding Dig-X- VOLZET

Herman Gillaerts, EhB

Over het muurtje kijken: serious games & simulations voor uitdagend leren – een praktijkvoorbeeld uit Génève - VOLZET

Annelore Schittecatte, International Office

Praktijkvoorbeeld 1: In het opleidingsonderdeel 'iTalent 1' van de eerste bachelor Toegepaste Informatica (Dig-x) reflecteert de student over zijn eigen handelen. Op basis van een persoonlijke SWOT werkt de student, onder begeleiding van study coaches, persoonlijke doelstellingen voor talentontwikkeling uit waar hij het volledige academiejaar aan werkt. Naast de individuele feedbackgesprekken, maken we binnen Canvas gebruik van de digitale tools StudyCoach en Feedpulse . Met deze tools willen we de student inzicht geven in zijn groeipad door tussentijdse (self) feedback en de drop-out van instromende studenten verlagen door permanente monitoring. 
Praktijkvoorbeeld 2: Bij een bezoek aan de Zwiterse hogeschol HeSSo in september werd een workshop rond “Serious Games & Simulations” georganiseerd. De Zwitsers gebruiken games (project management game, programming game, cancer care, crime scene investigation ea) als pedagogische tool. Ze richtten een onderzoekgroep (Albasim) rond het topic op. Tijdens deze sessie bekijkt Annelore met jullie de aanpak van Albasim en wordt onderzocht of er belangstelling bestaat om hiermee samen te werken.

Een nieuw curriculum voor communicatiemanagers in een veranderende wereld

Guy Segers & Ben Caudron, EhB

Wat doe je met de signalen uit het werkveld, de inzichten uit de NVAO- en resonantiecommissie, de bevindingen van je Kenniscentrum Applied Futures Research-Open Time; maar vooral met de lessen van dagelijkse onderwijservaring, waarin je in een permanente dialoog met je studenten werkt aan het best mogelijke onderwijs?
Wij gingen er drie jaar geleden mee aan de slag en zetten de meest ingrijpende curriculumwijziging in de stijgers. Met de doelstellingen van SPE3 en de rijke inzichten die we deelden met onze stakeholders, streefden we naar nog meer stimulans, nog meer motivatie, nog meer goesting. Gedragen door het hele team Communicatiemanagement gaven we vorm aan een curriculum waarin studenten tegelijk meer autonomie hebben en persoonlijker opgevolgd worden, waarin studenten tegelijk maximale ruimte voor eigen belangstelling hebben en in team werken aan de toekomst van het vakgebied, waarin praktijk en innovatieve onderwijsvormen versmelten.
Guy Segers en Ben Caudron geven je graag de stand van zaken, (iets minder dan) een jaar voor de start van het nieuwe deeltraject 1 Communicatiemanagement.