Werken en studeren

Heel wat van onze opleidingen kan je volgen in een werktraject, zodat je je studie kan combineren met een job. Zo kan je aan de slag blijven en je toch verder bekwamen in een bepaald domein, of misschien zelfs een heel andere weg inslaan.

We hebben verschillende types opleidingen in een werktraject:

  1. Werktrajecten die leiden tot een bachelordiploma (zie hieronder)

  2. Trajecten in avond- en gecombineerd onderwijs die leiden tot een graduaatsdiploma (HBO5)

  3. Postgraduaten en bij- en nascholingen om je verder te specialiseren of bij te scholen

Studenten in de tuin van campus Jette

Werktrajecten

Voor wie?

Voor iedereen met een deeltijdse of voltijdse job, of werkzoekend, die een (extra) graduaats- of bachelordiploma wil halen.

Wat?

Onze werktrajecten zijn zo opgebouwd dat de combinatie van werken, studeren en/of gezin beter haalbaar wordt. 

Hoe?

Door blended learning wordt het contactonderwijs sterk beperkt en verwerk je een groot deel van de inhoud zelfstandig, met uitgebreide (digitale) coaching. Het aandeel contact- en afstandsonderwijs verschilt van opleiding tot opleiding. Sommige van de opleidingen zijn gedeeltelijk in avondonderwijs.

Welke opleidingen?

Bij elke opleiding vind je meer info over het aandeelonderwijs, afstandsonderwijs, de planning van het contactonderwijs, enz.

Vrijstellingen?

  1. Heb je al een opleiding hoger onderwijs gevolgd en credits of een diploma verworven? Dan kan je mogelijk vrijstellingen bekomen door Eerder Verworven Kwalificaties (EVK)
  2. Heb je al relevante werkervaring in het studiedomein? Mogelijk kan je dan vrijstellingen krijgen via Eerder Verworven Competenties (EVC)

Voorwaarden om te starten

  • Voor alle werktrajecten moet je voldoende leerkrediet hebben. Dit geldt niet voor de graduaatsopleidingen, de verkorte educatieve bachelor secundair onderwijs, de educatieve graduaatsopleiding en de educatieve masters.
  • Sommige werktrajecten tellen bijzondere instapvoorwaarden naar vooropleiding of werkervaring.

Studiegelden

Je betaalt de normale studiegelden.

Als werkstudent loont het zeker de moeite om na te gaan of je gebruik kan maken van

Afhankelijk van je loon en gezinssituatie kan je ook rekenen op een studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap. Denk je hiervoor in aanmerking te komen, neem dan contact op met Stuvo EhB (www.ehb.be/stuvo), de studentenvoorzieningen van de Erasmushogeschool Brussel.

Check ook of je een beroep kan doen op Vlaams opleidingsverlof (als je werkt in Vlaanderen), betaald educatief verlof (als je werkt in Brussel) of onthaal- en vormingsverlof.

Een overzicht van alle mogelijkheden ter ondersteuning van werknemers en werkgevers vind je hier.