Vroedkunde: werktraject

Vroedkunde werktraject

Werken en studeren

 • Vaste lesmomenten op donderdag en vrijdag.
 • We richten de opleiding zo flexibel mogelijk in en bekijken met jou samen hoe dit best loopt voor jou.
 • Je krijgt een persoonlijke coach.
 • De theorielessen kan je zelfstandig instuderen.
 • Combinatie met een deeltijdse job is mogelijk.
   

Voor wie?

 • Er is geen vooropleiding of werkervaring nodig. 
 • Je hoeft niet te werken, ook ouders, werkzoekenden of anderen die de studie met een andere activiteit willen combineren zijn welkom.
 • In het eerste jaar kan je tot 75% werken, vanaf het tweede jaar is slechts 50% werken mogelijk. (dit door combinatie met de stages)
 • Combinatie met een fulltime job is niet mogelijk.

 

Met wie? 

Je zit meestal samen in de klas met andere werkstudenten en dus niet met de 18-jarige studenten. Dat geeft de klasgroep een andere dynamiek. Studenten moedigen elkaar echt aan in de groep en stuwen elkaar vooruit. 

Studieduur

De opleiding duurt vier jaar. Je kan starten in september of in februari. We kunnen samen met jou bekijken aan welk tempo je de opleiding wil doorlopen. Dat is afhankelijk van de tijd die je kan en wil vrijmaken. 

Lesprogramma

De opleiding is onderverdeeld in verschillende soorten onderwijs. Namelijk contactonderwijs, afstandsonderwijs, vaardigheidsonderwijs, project en stage.
Met contactonderwijs bedoelen we dat het vak gegeven wordt door de docent, van A tot Z. De vakken die in contactonderwijs gegeven worden, zijn vakken waarvoor het echt nodig is dat je veel voorbeelden krijgt in de les, dat je veel vragen kan stellen enzovoort. Je zit tijdens deze lessen samen met de reguliere studenten in de aula op de campus. 
De vakken die in afstandsonderwijs gegeven worden, zijn ook belangrijke vakken, maar laten het toe om thuis gestudeerd te worden. Aan het begin van het semester wordt er per vak een contactmoment voorzien met de docent waarin de cursus overlopen wordt, de inhoud van het vak besproken wordt en contactgegevens uitgewisseld worden om vragen te stellen. Een tweede contactmoment is voorzien aan het einde van het semester en is meer bedoeld om vragen te stellen en voor te bereiden op het examen. Deze coachings kunnen op campus of online ingepland zijn en volg je enkel met de werkstudenten. Daarnaast zijn er ook nog de vaardigheidslessen, waarin je de nodige vaardigheden van A tot Z uitgelegd krijgt en je verwacht wordt om de aangeleerde vaardigheden in te oefenen. Deze gaan uiteraard door op de campus. Ten slotte zijn er ook nog maximaal 2 grote projecten/groepswerken per jaar waaraan je samen met je medestudenten moet aan werken. 

Bekijk alle vakken

Evaluatie

 • Twee examenperiodes in 1e zittijd: januari en juni.
 • Vaste examendagen op maandag/donderdag en dinsdag/vrijdag, afhankelijk van in welk jaar je zit.
 • Tweede zittijd in augustus/september. 

 

Stage

Naast alle theorie zijn er uiteraard ook nog de stages die je zo goed mogelijk moeten voorbereiden op het werkveld. In het eerste jaar is er geen stage, in het tweede jaar 12 weken, in het derde jaar 12 weken en tenslotte in het vierde jaar 16 weken. Wat stage betreft zijn we ook flexibel. Wij verwachten van je dat je minstens drie dagen per week stage loopt. De periode dient wel beperkt te zijn in tijd. De zomervakantie is geen stageperiode. De stage loop je op alle diensten waar een vroedvrouw tewerkgesteld kan worden. Dit gaat van ziekenhuizen tot thuiszorg, van fertiliteit tot materniteit.

Studiekosten

Hieronder vind je een kort overzicht van de kosten. Lees hier een uitgebreid overzicht

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld aan een hogeschool hangt onder meer af van

 • het type contract,
 • het aantal studiepunten waarvoor je je inschrijft,
 • je statuut.

Meer informatie vind je ook terug op de pagina van de Vlaamse overheid.

 

 Vast gedeelteVariabel gedeelte per studiepuntVoltijdse studenten ’24-’25 (60 studiepunten)
Niet-beurstariefstudent€ 288€ 13,80€ 1.116
Bijna-beurstariefstudent€ 288€ 5€ 588
Beurstariefstudent€ 131,50€ 0€ 131,50

Opleiding gebonden kosten

Studiefinanciering

Inschrijvingsgeld, boeken en cursussen, kot, vervoer … studeren kost wel wat. Maar dit mag geen hindernis vormen om te studeren aan EhB. Check alle mogelijkheden om ondersteuning te krijgen: 

Inschrijven

Klaar om je in te schrijven voor Vroedkunde? Top! Op deze pagina kan je van start met je inschrijving. Je vindt er alle belangrijke info terug: wat moet je in orde brengen, hoeveel kost studeren, wat met je leerkrediet, toelatingsvoorwaarden, financiële steun enz. Je kan je inschrijving volledig online afronden, je kan langskomen op ons studentensecretariaat of tijdens onze volgende infodag.  

Toelatingsvoorwaarden

 • Iedereen met een diploma secundair onderwijs kan starten. 

Vrijstellingen

Heb je al een ander diploma op zak? Dan maak je allicht kans op vrijstellingen. Neem hier zeker contact voor op met trajectbegeleider Jan Sents.

Openingsuren studentensecretariaat:

Elke werkdag open van 8u tot 17u. Op vrijdag gesloten vanaf 16u. 

Contact

 

Check zeker onze infomomenten. Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en events? Laat dan je gegevens achter