Vriendenkring oud-personeel

Samen met de de Vrije Universiteit Brussel wil we onze oud-werknemers ook na hun pensionering op de hoogte te houden van wat er leeft en beweegt aan EhB en in Brussel. Daarom hebben we ons in 2011 aangesloten bij de personeelswerking van de VUB en maken we deel uit van Mebruzalem, de vriendenkring personeel VUB-UZBrussel-EhB. 

Ondertussen gaat het wel om een groep van zo’n 1.400 mensen: professoren, lectoren, wetenschappers, administratieve, technische en logistieke personeelsleden, artsen, verplegers… Iedereen is welkom.

Mebruzalem biedt een brede waaier van activiteiten aan. Gezellige bijeenkomsten en uitstappen wisselen af met lezingen, bezoeken van onderzoeksdiensten en laboratoria en debatten over actuele onderwerpen. Daarvoor wordt ook samengewerkt met UPV (Uitstraling en Permanente Vorming v.z.w.), die o.a. de Wetenschapskaravaan aanbiedt en OSB (Oudstudentenbond Vrije Universiteit Brussel).

Ook niet onbelangrijk: de leden van Mebruzalem kunnen een beroep blijven doen op sommige dienstverleningen van de drie instellingen, bibliotheek en restaurant bijvoorbeeld. Maar het voornaamste blijft natuurlijk dat je door je lidmaatschap van Mebruzalem echt betrokken blijft en waarachtig deel blijft uitmaken van de grote gemeenschap die de universiteit, de hogeschool en het ziekenhuis samenbindt.

Mebruzalem

Wil je meer weten over de agenda en de werking van deze unieke vriendekring, of wil je je inschrijven op de nieuwsbrief? Dan vind je alle info op de webpagina's van Mebruzalem.