Vreedzame conflicthantering

Etnisch-culturele conflictsituaties

Studenten bespreken rond te tafel.

Superdiversiteit is de norm in Brussel. Dit weerspiegelt zich in de Brusselse scholen die bestaan uit etnisch-religieus heterogene klasgroepen. Voor educatieve professionals brengt dit uitdagingen met zich mee, in het bijzonder bij het ontwikkelen van een positief, inclusief klimaat en een wederzijdse constructieve dialoog. 

Het onderzoeksproject 'Vreedzame conflicthantering' wil de omgang met etnische en religieuze diversiteit in het pluriforme onderwijslandschap faciliteren voor educatieve professionals. We onderzoeken in eerste instantie de etnisch-religieus geïnspireerde conflictsituaties die maken dat leraren in lastige situaties terechtkomen. Vervolgens gaan we na welke conflicthantering de leraren (in spe) kunnen gebruiken voor de omgang met etnisch-religieus geïnspireerde conflictsituaties. 

Voor meer info kan je terecht bij Safa Göregen

 

 

Safa Göregen op ResearchGate

Ontdek het profiel en de onderzoeken van Safa Göregen op ResearchGate.