Visie op leiderschap aan EhB

Onze visie op leiderschap kadert uiteraard binnen SPE4 en de bijhorende GROEI-waarden. Op deze pagina zie je hoe we de vertaalslag hebben gemaakt van deze waarden binnen een leidinggevende context. Wil je meer informatie over SPE4 zelf dan verwijzen we je graag door naar deze pagina

leiderschap aan EhB

De visie

EhB zal zich in de strategische cyclus 2022-2027 verder ontwikkelen als een lerende, professionele en flexibele organisatie. Onze leidinggevenden vormen hierin de sleutelfiguren. Zij spelen een hoofdrol in het tot stand brengen van een klimaat waarin iedereen eigenaarschap ervaart, betekenisvolle relaties met anderen opbouwt en zich persoonlijk en professioneel ontwikkelt. Daarom kiest EhB voor een leiderschapscultuur die gericht is op het stimuleren van een duurzaam motiverende werkomgeving waarin autonomie, verantwoordelijkheid, verbondenheid en competentieontwikkeling centraal staan. 

De GROEI-waarden die voortkomen uit SPE4 zijn daarbij de leidinggevende eigenschappen die laten zien waar we als EhB voor staan. Ze geven richting aan je leiderschap en zetten aan tot zelfreflectie en bijsturing. Vanuit de GROEI-waarden inspireer je collega’s, geef je richting en ondersteun je het groeiproces van het team, waarin iedereen zich eigenaar voelt.

Geëngageerd leidinggeven

Je bent de drijvende kracht achter het team. Je bent gepassioneerd door je vakgebied(en) en enthousiasmeert en inspireert anderen. Je stimuleert het team om mee te denken en zelf dingen in beweging te zetten. Initiatief en verantwoordelijkheid durven én kunnen nemen, of hierin kunnen groeien, wordt zodoende vanzelfsprekend. Je hebt een heldere visie voor ogen, weet je verwachtingen te vertalen naar zinvolle doelen en geeft richting, ook al ken je het eindresultaat niet. Je bent daadkrachtig en hakt knopen door.

Respectvol leidinggeven

Je handelt vanuit gelijkwaardigheid en bent onbevooroordeeld ten aanzien van de ander. Je luistert actief, stelt je empathisch op en hebt oog voor de mens achter de collega. Waar mogelijk hou je rekening met de persoonlijke voorkeuren en grenzen van anderen om een veilige werkomgeving te creëren.

Open leidinggeven

Je staat open voor verschillende meningen en ideeën, ook als die afwijken van je eigen overtuiging. Je zoekt dialoog op en probeert de behoeften en perspectieven van verschillende stakeholders te verbinden. Je stimuleert constructieve samenwerking en teamgeest, zowel binnen het team als over alle muren heen. Je omarmt verandering en vernieuwing, en durft je kwetsbaar op te stellen door actief op zoek te gaan naar feedback om jezelf te blijven uitdagen. 

Empowered leidinggeven

Je creëert een omgeving waarin iedereen in zijn kracht kan staan. Je hebt oog voor ieders talenten en ontwikkelingsproces. Samen ga je op zoek naar wat het team nodig heeft om zich ten volle te kunnen ontplooien. Je bekrachtigt wat goed loopt en vanuit een sterk geloof in ieders groeipotentieel, bied je gepaste hulp en feedback. Je moedigt zelfinzicht en reflectie aan en leert collega’s zichzelf bijsturen. Je schenkt vertrouwen aan het team en bevordert zo eigenaarschap, verbondenheid en zelfsturing. 

Integer leidinggeven

Je gedraagt je authentiek en oprecht, waardoor anderen weten wat ze aan je hebben. Je communiceert transparant en handelt niet enkel consequent, maar ook consistent. Je kent de visie en waarden van EhB en handelt ernaar door de belangen van het team te verzoenen met het organisatiebelang. Je bent een rolmodel voor het team en verspreidt de GROEI-waarden als een gemeenschappelijke taal, zowel binnen als buiten de muren van de organisatie.