Verkorte Educatieve Bachelor Lager Onderwijs - traject 91 studiepunten

Veld
Credits
Jaar 1
Stage Doel- en kindgericht lesgeven
Semester
1+2
6
Basis Nederlands
Semester
1
4
Basis Wiskunde
Semester
1
4
Basis Français
Semester
1
4
Basis Wereldoriëntatie
Semester
1
4
Ontwikkelen, leren en onderwijzen 1A
Semester
1
3
Keuzevakken

Cultuurbeschouwing 1

Islamitische Godsdienst 1

Niet-confessionele zedenleer 1

Rooms-katholieke Godsdienst 1

Project Onderzoekend leren

3
Basis Lichamelijke Opvoeding
Semester
1+2
4
Basis Muzische Vorming
Semester
2
4
Mens & Maatschappij en Wetenschappen & Techniek
Semester
2
3
Module tweede graad
Semester
2
6
Module derde graad
Semester
2
6
Jaar 2
Stage eerste graad
Semester
1+2
6
Stage tweede graad
Semester
1+2
6
Stage derde graad
Semester
2
6
Module eerste graad
Semester
1
6
Inclusief onderwijs
Semester
1
4
Keuzevakken

Niet-confessionele zedenleer 2 & 3

Cultuurbeschouwing 2 & 3

Islamitische Godsdienst 2 & 3

Rooms-katholieke Godsdienst 2 & 3

Project Cross-over & Project Brede school

3 & 3
Eindstage Innovatief onderwijzen
Semester
1+2
6