Verkorte Educatieve Bachelor Lager Onderwijs - traject 60 studiepunten

Veld
Credits
Jaar 1
Stage eerste graad
Semester
1+2
6
Stage tweede graad
Semester
1+2
6
Stage derde graad
Semester
1+2
6
Basis Nederlands
Semester
1
4
Basis Wiskunde
Semester
1
4
Basis Français
Semester
1
4
Basis Wereldoriëntatie
Semester
1
4
Module eerste graad
Semester
1
6
Basis Lichamelijke Opvoeding
Semester
1+2
4
Basis Muzische Vorming
Semester
2
4
Module tweede graad
Semester
2
6
Module derde graad
Semester
2
6