Verkorte Educatieve Bachelor Lager Onderwijs - traject 120 studiepunten

Veld
Credits
Jaar 1
Microteaching 1
Semester
1+2
4
Project Aangenaam leef- en leerklimaat
Semester
1+2
3
Succesvol groeien 1
Semester
1+2
4
Tutorproject
Semester
1+2
3
Stage Doel- en kindgericht lesgeven
Semester
1+2
6
Basis Nederlands
Semester
1
4
Basis Wiskunde
Semester
1
4
Basis Français
Semester
1
4
Basis Wereldoriëntatie
Semester
1
4
Ontwikkelen, leren en onderwijzen 1A
Semester
1
3
Basis Lichamelijke Opvoeding
Semester
1+2
4
Basische Muzische Vorming
Semester
2
4
Mediawijsheid
Semester
2
3
Mens & Maatschappij en Wetenschappen & Techniek
Semester
2
3
Ontwikkelen, leren en onderwijzen 1B
Semester
2
3
Keuzevakken

Cultuurbeschouwing 1

Islamitische Godsdienst 1

Niet-confessionele zedenleer 1

Rooms-katholieke Godsdienst 1

Project Onderzoekend leren

3
Jaar 2
Stage eerste graad
Semester
1+2
6
Stage tweede graad
Semester
1+2
6
Stage derde graad
Semester
1+2
6
Succesvol groeien 2
Semester
1+2
3
Eindstage Innovatief onderwijzen
Semester
1+2
6
Module eerste graad
Semester
1
6
Leerzorg Nederlands
Semester
1
3
Leerzorg wiskunde
Semester
1
3
Inclusief onderwijs
Semester
1
4
Keuzevakken

Niet-confessionele zedenleer 2 & 3

Cultuurbeschouwing 2 & 3

Islamitische Godsdienst 2 & 3

Rooms-katholieke Godsdienst 2 & 3

Project Brede school & Project Cross-over

3 & 3
Module tweede graad
Semester
2
6
Module derde graad
Semester
2
6