Aanvraagformulier projectsubsidie

Vraag bij de Erasmushogeschool Brussel een projectsubsidie aan en krijg financiële steun bij de organisatie van een activiteit voor je medestudenten.

Ik vraag een subsidie aan voor de organisatie van een (meerdere antwoordopties):
Re-order Omschrijving communicatiekanaal Verspreiding Timing Gewicht Operations
more items
Re-order Kostenraming Gewicht Operations
more items