Onschuldig Poeder of Drug? Word laboratoriumdetective voor één dag

Bij een verdachte van een misdaad wordt een zakje met poeder teruggevonden. Gaat het om drugs en zo ja, wat is de zuiverheid ervan? Dit wordt onderzocht in het forensisch labo. Illegale drugs worden zelden zuiver verkocht. Ze worden verdund met stoffen als inositol, suikers (o.a. zetmeel, glucose,…), cafeïne en quinine. Een snelle manier om een drug op te sporen is dunnelaagchromatografie ( of TLC).

In deze workshop achterhalen uw leerlingen de samenstelling van een poeder. De stoffen worden gescheiden met TLC. Ze voeren ook bijkomende tests uit (kleurreacties, UV-Vis-spectroscopie, …) die de samenstelling vervolledigen of bevestigen. Als de tijd het toelaat, wordt de samenstelling van de drug ook kwantitatief achterhaald.

Praktisch

  • Maximum aantal deelnemers: 12 - 20
  • Duur: 2 uur
  • Datum: na onderling overleg
  • Locatie: departement Gezondheidszorg & Landschapsarchitectuur
  • Kostprijs: 100 euro
  • Inschrijven via OpenBiolab
Labo experiment