Studeren met een bijzonder statuut

studeren met bijzonder statuut

Elke student moet gelijke kansen krijgen tot deelname aan het onderwijs. Hiervoor kan het nodig zijn om bepaalde onderwijs- en examenfaciliteiten aan te bieden aan een student die in een specifieke situatie verkeert. We noemen deze faciliteiten ‘redelijke voorzieningen’.

Voor studenten met een functiebeperking, student-ondernemers, topsporters en studentenvertegenwoordigers liggen al bepaalde criteria vast op basis waarvan je in aanmerking kunt komen voor het verkrijgen van het overeenkomstig statuut. Eens het statuut je is toegekend, worden, naargelang je situatie, bepaalde redelijke voorzieningen geregeld. Voorbeelden zijn: aangepaste examenvormen, toegestane afwezigheden, specifieke leslokalen, hulp van medestudenten...

De vaste statuten van EhB zijn:

  • Statuut om te studeren met een functiebeperking: voor meer informatie kun je terecht bij de studentenbegeleider van je departement.
  • Statuut student-ondernemer: voor studenten die een onderneming leiden of van plan zijn om binnen het jaar een onderneming op te starten. Meer info krijg je bij je trajectbegeleider.
  • Statuut topsport en studie: dit statuut maakt het mogelijk om sporten op hoog niveau te combineren met je studie.
  • Meer info krijg je bij je trajectbegeleider.
  • Studentenvertegenwoordiging en studie: als je een bestuursmandaat bekleedt (bijvoorbeeld in de Studentenraad), kun je het bijzonder statuut van studentenvertegenwoordiger aanvragen.

Wil je voorzieningen aanvragen op grond van een andere reden, dan kun je ook terecht bij de studentenbegeleider.