Op uitwisseling met Erasmus+

Erasmus+ mobiliteit voor je studie

Je studeert gedurende minimum 3, maximum 12 maanden aan een buitenlandse (Europese) partnerinstelling. Neem contact op met de internationaliseringsverantwoordelijke van je opleiding voor het overzicht van alle partners.

Maak je definitieve keuze in overleg met je opleidingscoördinator internationalisering en meld je tussen 15 februari en 15 april van het academiejaar voorafgaand aan de mobiliteit via Mobility Online.

Als EhB student kan je op Go Abroad (op het digitale leerplatform Canvas) terecht voor meer info over de verschillende stappen van de aanmeldprocedure.

 

Erasmus+ mobiliteit voor je stage

Het Erasmus+-programma laat je ook toe om op stage te gaan in het buitenland. 

Je doet een stage van minimum 2, maximum 12 maanden bij een bedrijf, instelling of organisatie in Europa.

Opgelet: Europese instellingen, nationale agentschappen, gespecialiseerde instellingen die door de EU gefinancierd worden komen niet in aanmerking.

Maak je definitieve keuze in overleg met je opleidingscoördinator internationalisering en/of je stagebegeleider en meld je tussen 15 februari en 1 juni van het academiejaar voorafgaand aan de mobiliteit, of tussen 1 oktober en 30 november indien je stage loopt tijdens het tweede semester van het lopende academiejaar, via Mobility Online.

Ook over de Erasmusstage vind je alle details op Go Abroad.

Taalondersteuning voor Erasmusstudenten

Ga je op uitwisseling met het Erasmus+programma, dan kan je onder bepaalde voorwaarden financiële ondersteuning ontvangen van EhB voor taalcursussen die je voorafgaand of tijdens je uitwisseling wil volgen. Het doel? Je professionaliseren in de onderwijstaal van de gastinstelling of kennismaken met de lokale taal. Dit kan in de vorm van taalcursussen in het partnerland - al dan niet georganiseerd door de gastinstelling - of om cursussen aangeboden door om het even welk taalinstituut in België.

Deze websites helpen je verder bij het zoeken van taalcursussen in België:

Voor meer informatie over taalondersteuningsvoorwaarden, check de info op Go Abroad.