Eindwerken en projecten

Elke student is tijdens zijn studies betrokken bij meerdere projecten. Groepswerken, individuele projecten, bachelorproef, eindwerk,... Zo'n project is natuurlijk bijzonder boeiend met een reële vraag van een partner. 

Onze studenten worden graag uitgedaagd met vragen en problemen van een echte klant. Zo kunnen ze, samen met begeleiding van onze docenten, proeven van hoe het eraan toe gaat op hun toekomstige job. Heb je een idee voor een project dat past bij een van onze opleidingen? Of heb je een onderzoeksvraag die je graag aan onze studenten uitbesteedt? Vul dit formulier in en we nemen contact met je op.

Voorbeelden

  • In onze diverse IT-opleidingen zowel op graduaats- als bachelorsniveau is aan de eindstage ook een eindproject gekoppeld. De student krijgt op de stageplaats een opdracht die hij individueel uitwerkt. Voorbeelden zijn het updaten van de FAQ, bugs opsporen in een nieuw softwareprogramma en een oplossing voorstellen, verschillende leveranciers voor een bepaalde service in kaart brengen en de voor- en nadelen oplijsten… 
  • In andere opleidingen is het (eind)project niet per se gekoppeld aan de eindstage, maar wordt het werkveld wel betrokken via een jurering
    • De werkveldpartner is opdrachtgever en geeft tussentijds feedback en is uiteraard deel van de beoordelende jury.
    • De werkveldpartner is enkel deel van de beoordelende jury.
  • In sommige opleidingen worden ook heel wat realistische cases uitgewerkt als oefening of project (simulatie). Dat is bijvoorbeeld het geval in de graduaatsopleiding Systeem- & Netwerkbeheer. Omdat het daar onmogelijk is om studenten al te laten oefenen op bestaande netwerkinfrastructuur, wordt gebruik gemaakt van cases uit het bedrijfsleven. De input die organisaties hier hebben, is het aanleveren van die cases.