Correcte e-mails schrijven

Wanneer je deze hyperlink hebt gekregen van je docent, betekent dat dat je gezondigd hebt tegen een van de onderstaande principes van een goede e-mail. Je zal je e-mail moeten herschrijven en opnieuw verzenden.

10 tips

 1. Schrijf enkel noodzakelijke e-mails. Vraag je af of de informatie niet op Canvas staat. E-mails worden in principe binnen een redelijke termijn beantwoord. Een vraag kan je ook steeds persoonlijk stellen aan de lesgever, voor of na de les.
   

 2. Gebruik je EhB-e-mailadres.
   

 3. Vul een kort en duidelijk onderwerp in: vermeld eerst het opleidingsonderdeel (exact, zoals op de studiefiche) en dan een korte omschrijving van je vraag.

  bv. Development II - vraag over Hoofdstuk 3
  Front-End - vraag leerstof examen
  Full Projects I - probleem groepswerk
  Specialisatie Alternate Reality - onduidelijkheid opdracht
   

 4. Schrijf een gepaste aanspreking: indien je deze kent, vermeld dan ‘heer’ of ‘mevrouw’ plus de achternaam. Schrijf nooit enkel ‘Geachte’ of ‘Beste’ zonder naam of ander zelfstandig naamwoord. Als je een e-mail stuurt naar onbekenden, schrijf dan 'Geachte heer, Geachte mevrouw'. 'Beste', uiteraard met naam of ander zelfstandig naamwoord, gebruik je vooral in een informele context.

  bv. Geachte mevrouw De Keyser
  Geachte heer 
  Beste collega 
  Beste Kim 

   

 5. Hou het kort en bondig.
   

 6. Verzorg de vorm: schrijf normale hoofdletters en leestekens, geen woorden volledig in KAPITALEN, geen uitroeptekens.
   

 7. Verzorg de schrijfstijl: gebruik geen informele spreektaal, geen dialect. Denk daarbij aan je toon: ga na of je taalgebruik respectvol is.
   

 8. Sluit je bijlage in. Controleer de bijlage voor je op 'Verzend' klikt.
   

 9. Gebruik een gepaste slotgroet. Onderteken met ‘Met vriendelijke groeten’, ‘Met vriendelijke groet’ ... en niet met ‘m.v.g.’ of onbestaande afkortingen zoals ‘gr.’, ‘mvrgr’ … Onderteken eerst met je voornaam en je familienaam, dan je studentennummer en ten slotte je opleiding. Doe dat bij voorkeur met een automatische e-mailhandtekening, bv.

  Liesbeth De Corte
  studentennummer 01602344
  1ste ba - Multimedia & Communicatietechnologie


  Thom Barnabiski
  studentennummer 01400025
  pdt 2/3 - Toegepaste Informatica

   

 10. Lees je e-mail na op taal- of tikfouten, vooraleer je die verzendt.

Geadresseerden

Wanneer je een e-mail stuurt naar meerdere personen, zet je die niet noodzakelijk allemaal in het aan-veld. De personen die betrokken zijn bij de inhoud van je e-mail maar die je niet rechtstreeks aanspreekt, plaats je in het cc-veld (carbon copy). Personen in het bcc-veld (blind carbon copy) zijn onzichtbaar voor de andere geadresseerden.

Bron

Leen Pollefliet – hoofdlector Communicatie – Faculteit Ingenieurswetenschappen en architectuur – Universiteit Gent