Digitale lessen en examens - Do’s & Don’ts

Mag ik klank- of beeldopnames maken van een digitale of live les? 

Neen, dit mag absoluut niet. Niet van je docenten, niet van medestudenten. Klank- of beeldopnames maken van personen zonder hun toestemming is strafbaar (cfr. Wet op de privacy, Recht op afbeelding). Dit staat in de Rechtspositieregeling van EhB, die hierbij de wet vertaalt naar de onderwijscontext. Je mag deze opnames niet maken, en dus zeker niet gebruiken, bewerken of verspreiden. Wanneer je dit doet, pleeg je een strafbaar feit en kan er een tucht- of zelfs een strafrechtelijke procedure opgestart worden tegen jou. 
 

Mag de docent lesopnames maken?  

De docent mag een lesopname maken om aan de studenten te bezorgen, maar indien er studenten identificeerbaar in beeld komen (gezicht, stem, …) moet hij/zij hiervoor toestemming vragen en kan je dit weigeren. Wanneer studenten niet identificeerbaar voorkomen, is er geen probleem. Is het belangrijk dat de docent een lesopname maakt, maar kom jij liever niet in beeld? Ga dan in overleg over een praktische oplossing.
De docent mag deze (klank- of beeld)opnames enkel delen met de betrokken studenten (in een beveiligde omgeving zoals Canvas of Teams) en niet verder gebruiken, bewerken of verspreiden. Ook voor de studenten zijn deze opnames enkel voor eigen gebruik en mag je ze niet verder bewerken of verspreiden. 
 

Mag ik een klank- of beeldopname maken van een (digitaal) mondeling examen? 

Nee, dit mag in geen geval. Ook hier schend je het recht op de privacy en bega je een strafbaar feit. De docent kan wel een opname maken van het mondeling examen om achteraf je antwoorden nog eens te beluisteren of om aan te tonen dat het examen correct verlopen is. Je hebt inzagerecht in deze opnames tijdens het inzagemoment van de examens. De docent moet deze opnames vertrouwelijk behandelen en mag ze niet verder gebruiken, bewerken of verspreiden. Dit staat duidelijk in het Onderwijs- en/of Examenreglement. Indien je denkt dat het examen niet correct zal verlopen, kan je vragen dat de ombuds of een andere docent extra aanwezig is. 
 

Mag ik een digitaal examen met proctoring software weigeren? 

Ja, dat mag. Je kan een examen afgenomen met proctoring software (en enkel deze) ook op de campus afleggen als je dit echt wil. Weet wel dat dit examen van gelijke moeilijkheidsgraad zal zijn en geen reden is voor extra examenspreiding. Indien de docent een digitaal examen op afstand voorziet, zijn hier goede redenen voor. Probeer dus toch te bekijken of je het online examen kan afleggen met de nodige software.
 

Lees hier 

•    het Onderwijsreglement 2020-2021
•    het Examenreglement 2020-2021
•    de  Rechtspositieregeling 2020-2021