Statuut en wetgeving

Statuut

Je wordt ofwel statutair ofwel contractueel aangesteld:

Als statutair personeelslid val je onder het hogeschooldecreet en word je bezoldigd via het departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap.

Als contractueel personeelslid geldt de wet van 3 juli 1978, m.a.w. dezelfde wet als in de privé-sector. Je wordt rechtstreeks bezoldigd door de hogeschool.

Taalwetgeving

Als je belast bent met een lesopdracht, moet je aantonen dat je de onderwijstaal beheerst op ERK-niveau C1.

Doceer je in een opleiding in het studiegebied Muziek en Podiumkunsten of Audiovisuele en Beeldende Kunst, dan volstaat de beheersing van het Frans of Engels op ERK-niveau B1.

Ben je anderstalig en doceer je geen opleidingsonderdeel in het Nederlands, dan dien je binnen de 3 jaar of uiterlijk bij je benoeming, via een kwalificatiegetuigschrift aan te tonen dat je het Nederlands beheerst op niveau B2.