Stage en werkplekleren

De manieren waarop wij onze studenten willen laten proeven van het het 'echte werk' zien wij als een soort continuüm en een vorm van co-creatie. Het ene uiterste is een doorgedreven samenwerking met het werkveld om het onderwijs vorm te geven – het andere uiterste is het deelnemen aan een job- of stagebeurs, een gastcollege of een bedrijfsbezoek (waarbij een veel minder groot engagement van het bedrijf wordt verwacht). Hieronder een overzicht.

Stages en eindprojecten

De studenten van onze professionele en educatieve bachelors lopen minstens 1 keer stage tijdens hun opleiding. Een heel aantal hebben zelfs meerdere stages, van kijkstages tot projectstages. Ook van onze graduaatsstudenten wordt verwacht dat zij op stage te gaan. We zijn altijd blij als we hen de kans kunnen geven om in boeiende bedrijven, organisaties of scholen aan de slag te gaan. Deel daarom jouw stageplaats in ons online Career Center zodat onze studenten op de hoogte zijn van de mogelijkheden binnen jouw bedrijf.

 

 

Voorbeelden

  • In onze diverse IT-opleidingen zowel op graduaats- als bachelorsniveau is aan de eindstage ook een eindproject gekoppeld. De student krijgt op de stageplaats een opdracht die hij individueel uitwerkt. Voorbeelden zijn het updaten van de FAQ, bugs opsporen in een nieuw softwareprogramma en een oplossing voorstellen, verschillende leveranciers voor een bepaalde service in kaart brengen en de voor- en nadelen oplijsten… 
  • In andere opleidingen is het (eind)project niet per se gekoppeld aan de eindstage, maar wordt het werkveld wel betrokken via een jurering
    • De werkveldpartner is opdrachtgever en geeft tussentijds feedback en is uiteraard deel van de beoordelende jury.
    • De werkveldpartner is enkel deel van de beoordelende jury.

Werkplekleren

Werkplekleren is een term die geassocieerd wordt met de graduaatsopleidingen. Ook heel wat van onze bacheloropleidingen hebben een vorm van werkplekleren. Het is echt een grote meerwaarde als onze studenten terecht kunnen in diverse sectoren en meedraaien in allerhande afdelingen. Het betreft hier een uitgebreidere samenwerking dan bij stages, omdat de werkplek meer gezien wordt als uitbreiding van het leslokaal. We vragen immers aan onze partners om deze studenten net dat ietsje meer te begeleiden. Zeker in het graduaatsonderwijs hebben onze studenten een echte hands on mentaliteit. Dat vraagt dus om enthousiaste partners die graag investeren in jong talent.

Wil je meer vernemen over deze vorm van samenwerking? Neem dan contact op met inge.van.lancker@ehb.be. 

Voorbeelden

Er zijn verschillende vormen van wat we leerwerk noemen:

  • Een student krijgt een vaste werkplek toegekend waar hij gedurende een heel semester, een heel jaar of een hele opleiding allerlei (observatie)opdrachten moet doen. De opleiding krijgt op die manier een beetje een duaal karakter (leren op de werkplek en op school worden afgewisseld). In de graduaatsopleiding Winkelmanagement wordt op die manier gewerkt. Studenten in het graduaat Logies-, Restaurant- en Cateringmanagement observeren hoe een witte kassa werkt, hoe leveringen worden behandeld… In de opleiding Elektromechanische Systemen leren studenten bij de vaste partners een aantal basis onderhoudstechnieken elektriciteit, automatisereing, pneumatica…
  • Soms moet de student contact opnemen met een bedrijf om daar een één of meerdere werknemers met een relevante job te interviewen over die job (dat is het geval bij het graduaat Marketing- & Communicatiesupport en bij  Accounting Administration)
  • De student kan ook een heel concrete opdracht krijgen en zelf op zoek moeten gaan naar een organisatie waar hij/zij die opdracht kan uitvoeren. In het graduaat Juridisch-administratieve Ondersteuning moet een studenten bijvoorbeeld een SWOT-analyse maken van een werkplek.
EMS
kapster
klaslokaal
klaslokaal