Stage en leerwerk

Werkplekleren aan EhB is een breed concept. De manieren waarop wij onze studenten willen laten proeven van het het 'echte werk' zien wij als een soort continuüm en een vorm van co-creatie. Het ene uiterste is een doorgedreven samenwerking met het werkveld om het onderwijs vorm te geven (leerwerk) – het andere uiterste is het deelnemen aan een job- of stagebeurs, een gastcollege of een bedrijfsbezoek (waarbij een veel minder groot engagement van het bedrijf wordt verwacht).

Op deze pagina bespreken we twee vormen van werkplekleren: stage en leerwerk. Daarnaast zijn er ook andere vormen van werkplekleren mogelijk, zoals projectwerk, bedrijfsbezoeken en gastcolleges. Ben je al overtuigd en wil je met ons samenwerken? Vul dan dit formulier in en laat het ons weten. Wil je meer informatie, neem dan contact op met inge.van.lancker@ehb.be

 

Beluister de podcast over werkplekleren in de praktijk. 

 

Stages

Al onze studenten lopen minstens 1 keer stage tijdens hun opleiding. Een heel aantal hebben zelfs meerdere stages, van beperkte kijkstages tot omvangrijkere doestages. We zijn altijd blij als we hen de kans kunnen geven om in boeiende bedrijven, organisaties of scholen aan de slag te gaan. Deel daarom jouw stageplaats in ons online Career Center zodat onze studenten op de hoogte zijn van de mogelijkheden binnen jouw bedrijf.

In heel wat van onze opleidingen werken studenten op hun stage ook heuse projecten uit. In onze diverse IT-opleidingen, bijvoorbeeld, zowel op graduaats- als bachelorniveau, krijgt de student tijdens de eindstage een projectopdracht die hij individueel uitwerkt.

Leerwerk

Er zijn verschillende vormen van wat we leerwerk noemen:

  • Een student krijgt een vaste werkplek toegekend waar hij gedurende een heel semester, een heel jaar of een hele opleiding allerlei (observatie)opdrachten moet doen. De opleiding krijgt op die manier een beetje een duaal karakter (leren op de werkplek en op school worden afgewisseld). In de graduaatsopleiding Winkelmanagement wordt op die manier gewerkt.
  • Studenten kunnen ook voor heel specifieke vaardigheden of technologieën naar de werkplek trekken. In de opleiding Elektromechanische Systemen, bijvoorbeeld, leren studenten bij de vaste partners een aantal basis onderhoudstechnieken elektriciteit, automatisering, pneumatica, robotica…
  • Studenten krijgen soms ook heel specifieke, kortere leerwerkopdrachten die als doel hebben datgene wat in de school geleerd wordt te observeren in of toe te passen op een reële werkcontext. In het graduaat Marketing- & Communicatiesupport krijgen studenten bijvoorbeeld de opdracht één of meerdere werknemers met een relevante job te interviewen over die job. Studenten Juridisch-administratieve Ondersteuning maken dan weer een SWOT-analyse van een zelfgekozen werkplek. En studenten uit de opleiding Logies-, Restaurant- en Cateringmanagement krijgen de opdracht om te observeren hoe een witte kassa werkt, hoe leveringen worden behandeld, hoe hotelboekingen gebeuren…
EMS
kapster
klaslokaal
klaslokaal