Sociaal Werk Jaar 3

Veld
Credits
Maatschappelijke Advisering jaar 3
Beroepspraktijk 3
25
Rechtsvorming Maatschappelijke Advisering
3
Mens en organisatie
3
Eindwerk
10
Beroepsethiek Maatschappelijke Advisering
3
Internationaal sociaal werk Maatschappelijke Advisering
7
Personeelsmanagement 2
3
Sociaal-juridische bescherming 3
3
Conflictoplossingen
3
Sociaal-Cultureel Werk jaar 3
Beroepspraktijk 3
25
Rechtsvorming Sociaal-Cultureel Werk
3
Mens en organisatie
3
Eindwerk
10
Beroepsethiek Sociaal-Cultureel Werk
3
Internationaal sociaal werk Sociaal-Cultureel Werk
7
Stadslaboratorium
6
Cultuurbeleid
3
Maatschappelijk Werk jaar 3
Beroepspraktijk 3
25
Rechtsvorming Maatschappelijk Werk
3
Mens en organisatie
3
Eindwerk
10
Beroepsethiek Maatschappelijk Werk
3
Internationaal sociaal werk Maatschappelijk Werk
7
Gesprekstechnieken 2
3
Systeemdenken
3
Psychopathologie en psychotherapie
3