Sociaal Werk Jaar 2

Veld
Credits
2de jaar gemeenschappelijk
Filosofie van het sociaal werk
3
Levenslooppsychologie
4
Sociaal-juridische bescherming 2
4
Strafrechtsbedeling
3
Sociale economie
3
Communicatietraining
4
Sociaal onderzoek
4
Vormingsmethoden
3
Sociaal Werk - Praktijk 2
16
Exploratie sociaal werk 2
3
2de jaar - Afstudeerrichting Maatschappelijke Advisering
Sociale rechtshulpverlening
4
Personeelsmanagement 1
3
Sociaal zekerheidsrecht
3
Arbeidsrecht
3
2de jaar - Afstudeerrichting Sociaal-Cultureel Werk
Programmeren en begeleiden
6
Politiserend werken
4
Kunst- en cultuurbeleving
3
2de jaar - Afstudeerrichting Maatschappelijk Werk
Individueel en gezinsgericht maatschappelijk werk 1
4
Individueel en gezinsgericht maatschappelijk werk 2
3
Gesprekstechnieken 1
3
Jeugdrecht
3