Sociaal Werk Jaar 1

Veld
Credits
Eerste jaar
Exploratie sociaal werk 1
5
Grootstedelijke uitdagingen
4
Sociaal Werk - Praktijk 1A
6
Sociale ongelijkheid
4
Juridische verkenningen
4
Praktische filosofie
4
Sociaal werk: vroeger en nu
4
Psychologie
4
Sociologie
4
Agogiek
4
Economische verkenningen
4
Sociaal-juridische bescherming 1
4
Sociaal Werk - Praktijk 1B
6
Language Support - Nederlands
3