Sociaal-Cultureel Werk Jaar 2

Veld
Credits
TWEEDE JAAR
Ontwerpen & Begeleiden van Sociaal-Culturele Activiteiten en Projecten
3
Werking & Cultuur van de Sociaal-Culturele Organisatie
3
Procesmatig Werken met Groepen
4
Labo: Cases uit het SCW II
4
Persoonlijke en Professionele Ontwikkeling
3
Beoepspraktijk B
15
Beroepspraktijk C
15
Projectwerk II
5
Democratie, Gemeenschapsvorming en Participatie
4