Sociaal-Cultureel Werk jaar 1

Veld
Credits
EERSTE JAAR
SCW: Identiteit & Terreinverkenning
4
SCW: Functies & Rollen
4
Werken met Groepen
4
Agogisch Handelen
4
Labo: Cases uit het SCW I
4
Communicatieve Vaardigheden
4
Persoonlijke & Professionele Ontwikkeling
5
Beroepsethiek
4
Praktijkverkenning
4
Projectwerk I
4
Beroepspraktijk A
4
Verkenningen in de Psychologie
4
Verkenningen in de Sociologie & Mensenrechten
4
Maatschappelijke & Grootstedelijke Uitdagingen
4