Servicebook - Aanvraagformulier

Professionele communicatieproducten en -diensten binnen handbereik. 

Doel van het Servicebook

 • Kwaliteitsvolle producten afleveren die bovendien conform onze huisstijl zijn (EhB, RITCS en/of KCB). 

Hoe werkt het precies?

 • Check de intranetpagina om het aanbod en de mogelijkheden te overlopen. Vul vervolgens onderstaand formulier in.
  • De productiebegeleiding gebeurt door Sandra van Maurik van CAS Communicatiebureau. Zij is degene die het mailaccount servicebookmarcom@ehb.be leest en vervolgens de juiste personen aan het werk zet. 
  • Een aantal diensten komen rechtstreeks bij de betrokken collega's van MarCom terecht. Je hoeft hier niets voor de te doen, dat gaat automatisch met onderstaand formulier.

Afspraken

 • Onze service betreft enkel DTP (opmaak in huisstijl EhB, RITCS en KCB) & productiebegeleiding van de artikelen uit het servicebook.
 • De opmaak kan pas starten na indienen van een volledig afgewerkte tekst (in Word).
 • Als extern bureau kan Sandra geen Sharepointlinks uit Worddocumenten overnemen: lever daarnaast een aparte PDF met links aan. Geef de links altijd als voluit geschreven url-adres mee: https://
 • Afbeeldingen (jpeg, png, indien voor drukwerk graag formaat 100% en resolutie 360 dpi) en tabellen (in Word) en grafieken (als PDF) worden apart als bijlage aangeleverd. Geplakt in het Word-document kan wel als voorbeeld, maar dan verliezen fotos' enz. hun scherpte voor druk.
 • Een digitale pdf (met links) en een pdf voor drukwerk/print (zonder links) is niet hetzelfde product. Vermeld dus waarvoor het dient.
 • Er wordt niet verder gewerkt op zelfgemaakte Indesignbestanden, Canva-ontwerpen enz. Deze kunnen wel als voorbeeld dienen.
 • Het eerste ontwerpvoorstel dat je ontvangt bevat bewust afbeeldingen in lage downloadresolutie
 • Een flyer en poster (…) over hetzelfde initiatief? Correcties op alle aparte dragers aangeven met sticky notes.
 • In het eerste ontwerpvoorstel staat de inhoudstafel nog niet op punt, die wordt op het einde aangepast wanneer alle tekst en foto's juist staan.
 • De opleveringstermijn start pas vanaf dat je de bestanden indient (geen reservaties).

Opstart

 • Bespreek eerst met je MarComanker of het servicebook de juiste werkwijze is. Misschien kan hij/zij je al snel op weg helpen via de ontwerptool Canva.
 • Bepaal de doelgroep: toekomstige studenten, zij-instroom, leerkrachten, ouders (...), vallen onder de noemer werving. Bezorg je tekst dan éérst aan je MarComanker voor de eindredactie.
 • De eerste twee correctierondes worden door MarCom betaald. Vanaf de derde correctieronde kan het dat er kosten worden aangerekend (à €66,55/uur (o.v.)) en/of dat de datum van oplevering vertraging oploopt. Andere productiekosten zijn uiteraard ook voor de opdrachtgever.

Na indiening

 • Indien er voor jou (extra) externe kosten zijn, ontvang je een offerte met de kostprijs.
 • Zorg ervoor dat een bestelbon wordt opgemaakt (=doorsturen naar financieel anker).
 • Check de afspraken hierboven met betrekking tot de correcties.
 • Na jouw 'goed voor druk' gaat de bestelling in productie.
 • Controleer de levering zodat de betaling kan uitgevoerd worden.

 

Ik ben er klaar voor (en mijn teksten en afbeeldingen ook).

Mijn departement/entiteit
Mijn product/gevraagde dienst richt zich tot toekomstige studenten, zij-instroom, leerkrachten, ouders,...
Ik wens dit product te bestellen (inclusief alles wat erbij hoort, zoals lay-out, foto's, etc.)
Check in het servicebook waar je gewenste product bijhoort.
Ik wens enkel deze dienstverlening aan te vragen (en dus geen product)
Check in het servicebook waar je gewenste dienst bijhoort.

Na 3 dagen geen reactie? Stuur een reminder naar servicebookmarcom@ehb.be, wegens technische problemen kan het zijn dat de aanvraag niet is doorgekomen.