Semester 5 - How does this make you feel?

Veld
Credits
Design
Transmedia

Transmedia (storytelling) richt zich op het vertellen of communiceren van een verhaal over verschillende platformen en media heen. Je gaat op zoek naar een optimale manier om een verhaal zo overtuigend mogelijk over te brengen. Door vernieuwende narratieve mogelijkheden toe te voegen wordt de ervaring van de gebruiker of toeschouwer optimaal ondersteund.

Semester
5
5
Tangible Design

Tangible Design is een interdisciplinaire designvorm die zich richt op het ontwerpen van digitale interfaces en systemen die in fysieke objecten of omgevingen verwerkt zitten.

Dit onderdeel gaat dieper in op advanced interfacing, haptic feedback, sensoren, Internet of Things. Denk hierbij bv. aan een kledingstuk dat je gemoedstoestand toont via het tonen van verschillende kleuren.

Semester
5
5
Development
Immersive Technologies

Immersive Technologies dompelt de gebruiker onder in multi-zintuiglijke audiovisuele ervaringen. Via technologie worden omgevingen en situaties gecreëerd die een emotionele reactie bij de gebruiker oproepen. Voorbeelden en toepassingen zijn onder meer advanced AR en VR, realtime 3D, projection mapping en 360 video.

Semester
5
5
Experimental Development

Experimenten en creatieve exploraties vereisen vaak technieken en tools waarvoor geen pasklare oplossing klaarligt. Je exploreert methodes, softwaretools en technieken om op een zo toegankelijk en eenvoudig mogelijke manier artistieke en creatieve ideeën en oplossingen samen te brengen en technisch te realiseren. Softwaretools en talen zoals o.a. Pure Data, MAX/MSP, TouchDesigner, vvvv, NodeBox en GLSL komen hier aan bod.

Semester
5
5
Context
Future Studies / Trends / Lab, Mediated Narrative Environments, Research

Binnen het luik Future Studies / Trends / Lab kijken we naar toekomstige technologische trends en maatschappelijke evoluties die invloed hebben op het Digital Experience Design. Hoe ga je daar als maker mee om? Future studies is een lab waarbinnen geëxperimenteerd wordt en waar mogelijke scenario's voor de toekomst onder de loep worden genomen.

Mediated Narrative Environments introduceert interessante voorbeelden van transmedia storytelling in een geconnecteerde en gemediatiseerde wereld nog voor dat het transmedia werd genoemd. Het raakt aan het immersieve karakter van Digital Experience Design.

Het onderzoeksluik tenslotte, spitst zich volledig toe op het afwerken van de Major Studio.

Semester
5
3
Explorations III

Explorations is een vak-, discipline- en jaaroverschrijdende, steeds veranderende, stimulerende en uitdagende reeks lezingen, gastcolleges, workshops, uitstappen en bezoeken die de student in aanraking brengt met de brede sector, de sociaal-maatschappelijke context en de wereld. Explorations zijn stimulerend, uitdagend, nieuwsgierig en verbazend.

Semester
5 & 6
3
Studio
Major Studio

De bachelorproef wordt ingericht als de laatste Major Studio en vormt het logische sluitstuk van je opleiding. Het is een uitgelezen visitekaartje, waarbij je laat zien dat je alle competenties van de opleiding beheerst. Je realiseert doorheen het derde deeltraject zelfstandig een werkstuk dat je unieke eigenheid als jonge Digital Experience Designer aantoont.

Het uitwerken van de bachelorproef beoogt enerzijds het kunnen toepassen van de tijdens de opleiding opgedane kennis, vaardigheden en attitudes maar zal anderzijds ook een verdere uitbreiding of grotere specialisatie eisen. Het is bedoeld als een leertraject waarin zelfstandig nieuwe kennis en inzichten verworven worden en waarin je je professionele en artistieke vaardigheden doet gelden. Je bent in staat om geheel zelfstandig te functioneren als een beginnend Digital Experience Designer.

Semester
5 & 6
12