Semester 4 - ... Create for Tomorrow

Veld
Credits
Design
Digital Product Design

Via creative methodologieën en via de reeds aangeleerde tools leert je op een originele manier sociaal-maatschappelijke vraagstukken analyseren, en hier op een gepaste wijze en in functie van het doelpubliek vernieuwende antwoorden op formuleren. Door middel van brainstorming combineer je verschillende producten en diensten tot één ecosysteem, zoals bv. Uber of Airbnb.

Semester
4
5
4D

4D richt zicht op animatie. Aspecten die aan bod kunnen komen zijn o.a. 3D design, digital storytelling, advanced interfacing, virtual reality, augmented en mixed reality, interfacing in 3D en usability. Op het einde van het opleidingsonderdeel kan je een virtuele installatie creëeren en tot leven wekken.

Semester
4
4
Development
Digital Realities & Gameplay

Dit vak legt de nadruk op tools en technieken die nodig zijn om de ontworpen digitale realiteit tot leven te wekken. O.a. het gebruik van game engines en specifieke programmeermethodes voor virtual en augmented reality komen aan bod.

Semester
4
4
Product Installation & Development

In Product Installation & Development leer je tools en technieken voor het presenteren en opstellen van digitale oplossingen in de fysieke ruimte. Onder andere tentoonstellingsontwerp, podium- en decortechnieken, licht- en geluidsturing komen aan bod. Zo ontwikkel je een multimediale tentoonstellingservaring.

Semester
4
4
Context
Entrepreneurship & Innovation, Digital Culture & Society

Jonge designers en starters worden vandaag met heel wat verandering geconfronteerd. Het onderdeel Entrepreneurship & Innovation geeft je inzicht in creatief ondernemenerschap. We staan ook stil bij het maken van een ondernemingsplan, helpen je op weg als creatieve ondernemer, en bieden je de tools om jezelf en je werk in de markt te zetten via een (online) portfolio.

Semester
4
3
Studio
Studio IV

Het thema van Studio IV is 'Create for Tomorrow... Maak je eigen wereld'.
De nadruk ligt op verbeelden, innoveren en ondernemen. Via geavanceerde tools en technieken leer je volwaardige eigen digitale werelden en ervaringen te realiseren als antwoord op hedendaagse en toekomstige uitdagingen.

De vierde Studio laat je voor het eerst je als Digital Experience Designer profileren. Alle aspecten van de opleiding en het speelveld komen aan bod. Je zal in deze Studio een fysiek of virtueel digitaal ecosysteem ontwerpen en realiseren. De opdracht wordt aangereikt vanuit een concrete probleemstelling binnen de beroepspraktijk, maar de oplossing verwacht wel een sterke creatieve en artistieke oplossing.

Semester
4
8