Semester 3 - Change Today...

Veld
Credits
Design
Experimental Design

Je wordt uitgedaagd om vernieuwende en originele artistieke oplossingen te conceptualiseren en uit te werken. Hier komen o.a. media-art, artistieke installaties, design artefacts en speculatief design aan bod. Je krijgt de nodige ruimte om op een experimentele manier met digitale media om te gaan.

Semester
3
5
VFX

VFX (of Visual Effects) behandelt digitale beeldmanipulatie. Het richt zich op motion design en de ontwikkeling van animatie en grafische schermelementen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan visuele effecten en postproductie voor video en film zoals kleurcorrectie, motion-tracking, special effects,... Door middel van deze tools en technieken kan je de realiteit naar je hand zetten.

Semester
3
5
Development
Hacking

Hacking wil je niet opleiden tot hacker, maar bewust maken van de sterke en zwakke punten van de digitale en geconnecteerde wereld. De 'achterkant' van deze intergeconnecteerde omgeving wordt onder de loep genomen, en digitale systemen worden via reverse-engineering geanalyseerd. Dit resulteert in kritische vragen over deze systemen: hoe functioneren ze? Welke informatie kunnen we eruit verkrijgen? Hoe kunnen we deze informatie verwerken? Hoe kunnen we deze systemen manipuleren? En wat met veiligheid?

Semester
3
5
Digital Maker / Building

Digital Maker / Building staat in het teken van het ontwerpen en ontwikkelen van fysieke prototypes, artefacten en ingrepen in de realiteit. Gebruikmakend van de uitgebreide lab-faciliteiten leer je geavanceerde productietools te gebruiken zoals lasercutting, 3D-printing, CNC-frezen, vacuum-forming, materiaalbewerking,...

Inputmethodes zoals fotogrammetrie en 3D-scanning worden behandeld, evenals de benodigde softwaretools om deze technieken te verwerken.

Semester
3
5
Context
Research Through Design, Digital Media Theory, Critical Thinking & Ethics

In Research Through Design wordt gefocust op praktijkgericht onderzoek binnen kunst en design. Het reikt designmethodes aan die kunnen worden ingezet binnen onderzoek. De theorie wordt hands-on toegepast op het project van Studio III.

Digital Media Theory behandelt onderwerpen zoals beeldvorming, framing, beveiliging, identiteitsdiefstal, copyright, privacy, algoritmes en fake news.

Aan de hand van cases wordt in Critical Thinking & Ethics op een interactieve, kritische en ethische manier gekeken naar digital media, technologie en design.

Semester
3
3
Explorations II

Explorations is een vak-, discipline- en jaaroverschrijdende, steeds veranderende, stimulerende en uitdagende reeks lezingen, gastcolleges, workshops, uitstappen en bezoeken die je in aanraking brengt met de bredere sector, de sociaal-maatschappelijke context en de wereld.

Explorations zijn stimulerend, uitdagend, nieuwsgierig en verbazend.

Semester
3 & 4
3
Studio
Studio III

Het thema van de derde Studio is 'Change Today... Manipuleer de wereld'. 
De nadruk ligt hier op de ontwikkeling van het deconstrueren, reflecteren en vernieuwen.

Deze Studio staat in het teken van het manipuleren van de realiteit rondom ons. In teams wordt er gewerkt rond digitale ingrepen, interventies in onze realiteit en artistieke installaties die deze realiteit in vraag stellen of beïnvloeden. Je duikt opnieuw het Fablab in, maar komt ook uitvoerig in contact met digitale processen en productiemethodes om de realiteit te veranderen en te manipuleren. Je leert hoe objecten, situaties en processen in elkaar zitten en analyseert ze. Je bedenkt aanpassingen of verbeterpunten, en voert deze via hard- en softwareoplossingen door.

Semester
3
6