Semester 2 - Let's Play Together

Veld
Credits
Design
Creative Play / Storytelling

In Creative Play / Storytelling ligt de focus op de beginselen van verhalend handelen. Het overtuigend communiceren van een idee is cruciaal in het werken met digitale producten. Zo leer je hoe een verhaal, product of toepassing in interactie gaat met de gebruiker.

Via schetsen, schema's, tekeningen, storyboards en verhaallijnen worden ideeën overtuigend gecommuniceerd. Hierbij wordt rekening gehouden met de noden en verwachtingen van het doelpubliek.

Semester
2
5
Design in Interaction

In Design in Interaction leer je interfaces te maken voor toepassingen. Je leert grafische ontwerpen te maken vanuit de noden en verwachtingen van de gebruiker, en je houdt hierbij rekening met de gebruikservaring.

Semester
2
5
Development
Interaction Technology

Je komt in aanraking met sensoren, input/output devices, motoren en actuatoren,... en maakt fysieke prototypes via lasercutting en 3D-printing. Je leert eenvoudige interfaces te programmeren die op een slimme manier in interactie gaan met de gebruiker. Je ervaart het samenspel tussen mens, machine, materiaal en maatschappij.

Semester
2
5
Digital Maker / Electronics

Je maakt niet alleen kennis met de basisprincipes van elektronica, zoals schema's, componenten en schakelingen, maar ook met elektriciteit, veiligheid en de filosofie van de Maker Movement. Via technieken als reverse engineering leer je elektronische appartuur begrijpen. Door middel van prototyping-boards zoals Arduino en Raspberry Pi zet je zelf de eerste stappen tot het ontwikkelen van fysieke en functionerende prototypes voor digitale producten. Hiervoor wordt er uitvoerig gebruik gemaakt van de uitgebreide lab-infrastructuur. Tenslotte werk je rond begrippen zoals Machine Art en Internet of Things.

Semester
2
5
Context
Human Interactions, Kunst- en designgeschiedenis

In Human Interactions wordt ingezoomd op teamwork, motivaties, waardes, attitudes, socio-culturele verschillen, groepsdynamieken en creatief leiderschap.

Aspecten uit de Kunst- en designgeschiedenis bouwt verder op wat er in het eerste smester werd gestart. Het bevat inspirerende sessies omtrent sleutelmomenten uit de kunst- design- en technologiegeschiedenis en laat je kennis maken met het werkveld waarin je je begeeft.

Semester
2
3
Studio
Studio II

Het thema van deze tweede Studio is 'Let's Play Together... Ga in dialoog met de wereld'. In deze Studio ligt de nadruk op het leren dialogeren, analyseren en maken. Voortbouwend op de ervaringen uit de eerste Studio ga je hier in interactie met je medestudenten en de wereld om je heen. Je duikt het Fablab in, leert materialen, machines en productieprocessen kennen, en leert hoe deze gebruikt kunnen worden om eigen ideeën vorm te geven.

Ondersteund door de andere opleidingsonderdelen van dit semester maak je een interactieve installatie. Door middel van een artistieke combinatie van hardware- en softwarematige elementen reflecteer je over de onderlinge interacties tussen mens, machine, materiaal en maatschappij.

Semester
2
5