Semester 1 - Hello World...

Veld
Credits
Design
Design Foundations

Je krijgt de universele ontwerpprincipes onder de knie. Je maakt kennis met creativiteit en vormgeving in het algemeen, en aspecten van grafische vormgeving in het bijzonder. Ook komen tekenen en schetsen aan bod.
Er wordt o.a. aandacht besteed aan kleur, vorm, patronen, typografie, beeldvoering, perspectief en lay-out. Je doet de nodige theoretische kennis omtrent deze principes op, en past dit ook toe in korte en gerichte oefeningen.

Semester
1
5
Media Foundations

Dit opleidingsonderdeel richt zich specifiek op dié creatieve- en designskills die van toepassing zijn op het thema van de eerste Studio - Visueel Essay. Je leert de basisprincipes van fotografie en cinematografie. Zo wordt er o.a. aandacht besteed aan beeldvorming, belichting, compositie, brandpuntsafstand, scherptediepte en de opnamehoek. Door middel van workshops krijg je inzicht in de theorie. Wekelijks is er een ander onderwerp opgegeven. De oefeningen concentreren zich op het vertalen van concepten naar beelden. Op het einde van het semester worden alle werken gebundeld in een portfolio.

Semester
1
5
Development
Media Development

In Media Development ontdek je de tools die nodig zijn om een digitaal idee on-en offline tot leven te wekken. Je wordt ondergedompeld in HTLM5, CSS en javascript.
De focus ligt voornamelijk op het leren gebruiken van front-end webtechnieken, maar er wordt ook ingegaan op het gebruik van een webserver. De specifieke tools en technieken die gebruikt worden staan in het teken van de Studio-opdracht.

Semester
1
5
Creative Development

In dit vak leer je op een eenvoudige en toegepaste manier gestructureerd creatief programmeren via een zogenoemde visual programming language. Je wordt uitgedaagd om grafische ontwerpen te maken door middel van een algoritme.
Vervolgens stap je over naar procedureel grafisch programmeren met behulp van javascript en het P5.js framework. 

Semester
1
5
Context
Design Thinking, Project Management, Kunst- en designgeschiedenis

Dit vak bestaat uit drie delen:

Design Thinking vormt de basis van je opleiding. Vanaf dag één maak je kennis met de basisprincipes van de Design Thinking methodologie, en besteed je aandacht aan onderzoekend handelen, kritische reflectie, brainstorming, en itererend werken.

Om een project tot een goed einde te brengen is een goede planning nodig. Via projectmanagement leer je praktijkgericht een efficiënte projectplanning opzetten.

Aspecten uit de kunst- en designgeschiedenis bevat inspirerende sessies omtrent sleutelmomenten uit de kunst-, design- en technologiegeschiedenis. Zo leer je de belangrijkste figuren uit de kunst- en designgeschiedenis kennen.

Semester
1
3
Explorations I

Tijdens stimulerende en uitdagende lezingen, workshops, gastcolleges, uitstappen en bezoeken kom je in aanraking met mensen met jouw toekomstig beroepsprofiel, de sociaal-maatschappelijke organisaties en de wereld buiten school. Explorations zijn stimulerend, uitdagend, nieuwsgierig en verbazend.

Semester
1 & 2
4
Studio
Studio I

De Studio vormt de kern van de opleiding. Zin voor experiment, durf, artistieke attitude, spel en uitdaging staan centraal. Het thema van deze eerste Studio is 'Hello World... Open je ogen en maak kennis met de digitale wereld'.

Deze Studio wil je op een gecontroleerde, maar experimentele manier laten kennismaken met de digitale cultuur om je heen. De nadruk ligt op drie doelen: leren observeren, leren documenteren en leren communiceren. Het gerealiseerde eindresultaat wordt gepresenteerd op een tentoonstelling.

Semester
1
5