Samenleven in diversiteit: levensbeschouwelijke, filosofische en ethische perspectieven

Ben je ook bezorgd hoe dat nu verder moet in onze superdiverse maatschappij? Hoe we in dialoog kunnen gaan ongeacht elkanders referentiekader? En over de zin en onzin van interculturele dialoog? Volg dan dit  nieuwe keuzevak en zorg dat je mee bent over alles wat met samenleven in diversiteit te maken heeft.

Praktische informatie

  • Je schrijft je officieel in voor het vak ‘Samenleven in diversiteit: levensbeschouwelijke, filosofische en ethische perspectieven’ (3 SP) van het departement Mens & Maatschappij via je eigen trajectbegeleider of studentensecretariaat.
  • De lessen gaan door in het eerste semester telkens op een woensdagnamiddag van 16u tot 19u.
  • Als dit vak in je keuzevakken voorkomt, betaal je niets extra. Is dit niet het geval, dan komt er €35,70 bij je reguliere inschrijvingsgeld.
  • Je volgt het vak via contactonderwijs. Hierbij voorzien we in het begin van elke module een theorieluik met een gastspreker. Vervolgens gaan we over naar een praktijkluik waar oefeningen, reflecties en discussies centraal staat. Het is dus aangewezen om op de lesmomenten aanwezig te zijn.
  • Om de credits voor dit vak te behalen moet je een schriftelijke portfolio maken waar twee modules (lesonderwerpen) in dit vak worden bediscussieerd. Dus niet enkel een hoogdravend getheoretiseer, maar ook hands-on oefeningen: respect, openheid en de wil tot verbinding met respect voor ieders cultuur en overtuiging met heel wat praktische tips en casussen voor een geslaagde interculturele dialoog.

Bekijk ook deze presentatie met details over de lesinhouden (onder voorbehoud).