Ready To Read

Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships – “READ – Ready to Read” project (2019-1-HU01-KA201-061099)

Een kwaliteitsvolle opvoedingscontext binnen zowel de kinderopvang als het onderwijs is cruciaal voor kinderen en het vinden van hun plek binnen de samenleving. Dan gaat het in de eerste plaats over hun welbevinden, alsook de kansen die ze krijgen binnen en buiten de onderwijs en professionele context. Boeken, lezen en voorlezen kent hierbij een belangrijke bijdrage bij elk kind. 

ready to read

Daarom vraagt het Ready To Read project een bijzondere aandacht voor dit thema. Het READ project verkent internationaal hoe zowel kinderen als volwassenen op een kwaliteitsvolle manier met (voor)lezen en boeken werken in hun context (Early Childhood Education omvat in Vlaanderen en Brussel zowel kinderopvang als het kleuteronderwijs tot eerste leerjaar). Lezen blijft in het discours van de huidige (politieke) samenleving een belangrijke sleutelcompetentie en daar willen de opleidingen Pedagogie van het jonge kind én Kleuteronderwijs in de schoot van het kenniscentrum Urban Coaching & Education kritisch naar kijken. 

Samen met partners uit Portugal, Hongarije, Bulgarije , Italië, Roemenië en Bosnië werden praktijkvoorbeelden uitgewisseld, bezocht en onderzocht. Het doel? Naast uitwisseling over modellen, praktijker en ervaringen omtrent (voor)lezen, beoogt het project een sterkere samenwerking tussen verschillende Europese landen. Binnen onze context ontwikkelen we zo mee een (internationaal) perspectief voor studenten, het werkveld en de eigen opleidingen. 

Partner organisaties

  • Galileo Progetti Nonprofit Kft. (Hogarije) – Coördinator van het project
  • Mesezene Egyesület (Hogarije), 
  • Erasmushogeschool Brussel (België), 
  • Kindergaten 37 Valshebstvo (Bulgarije), 
  • ARCA Cooperativa Sociale (Italië), 
  • Centro Social de Soutelo (Portugal), 
  • Montessori IQ Kutak (Bosnië), 
  • Inspectoratul Scolar Judetean Satu Mare (Roemenië).

Vragen over dit project? Contacteer onze projectcoördinator via bert.wastijn@ehb.be

Check ook de eventpagina en facebook.

 

eu