Raad van Toezicht

De raad van Toezicht keurt de missie, de strategische doelstellingen, het strategisch meerjarenplan en de begroting van onze hogeschool goed. 

Zij bepalen mee het onderwijsproject van de hogeschool en de rechtspositieregeling van de student. 

De RvT is het hoogste orgaan van de hogeschool en houdt toezicht op het College van Bestuur (CvB) om te zorgen dat de missie wordt vervuld. Er wordt ten minste driemaal per jaar vergaderd. 

In deze raad zetelen 2 studentenvertegenwoordigers (van een verschillend gender) namens alle EhB-studenten. Deze studenten zijn automatisch lid van de Algemene studentenraad (ASR) om de behandelde dossiers uit de RvT terug te koppelen aan de ASR. 

Onze vertegenwoordigers

Rik - DSR MM

Rik Van Campenhout
 

  • Afgevaardigde Raad van Toezicht
  • Voorzitter ASR
  • Bestuurslid DSR MM
Hannelore - DSR GDT

Hannelore Burssens
 

  • Secretaris ASR
  • Secretaris DSR GDT