Project STEM

Veld
Credits
Opleidingsonderdelen
STEM & Didactiek

We geven je de echte ervaring van hoe een STEM-project verloopt en werken zowel in groep als individueel. Je wordt volledig ondergedompeld in het praktisch bad van analyseren, werkvormen, technieken zodat je genoeg bagage krijgt voor het op maat aanpassen en uitwerken van diverse STEM-projecten.

3
STEM & Technische vaardigheden

We reiken je de basiscompetenties aan om technische systemen te ontwerpen, te realiseren, in gebruik te nemen en te evalueren. De onderzoeksvaardigheden en de natuurwetenschappelijke, technologische en wiskundige concepten en methoden worden hierin aangewend. Deze module is een zuiver praktisch module waarmee je de handigheid verwerft nodig om toepassingen in de ontwerpcyclus van een STEM-project te kunnen realiseren. We make prototypes, not PowerPoints.

6
STEM & Toegepaste technologie

De basiscompetenties worden verder uitgediept, we doorlopen het traject samen met jou in de vorm van coach teaching. We werken zowel thuis als in het STEM-Lab. De planning wordt samen ingevuld. We leren je niet alleen omgaan met de nieuwste technologische ontwikkeling die je kan toepassen binnen STEM maar ook hoe je op lange termijn ontwikkelingsgericht kan blijven groeien in je eigen vermogen als STEM-leraar. Er zijn een aantal verplichte modules en een aantal keuzemodules. Uit deze laatste reeks kan de student zelf een aantal onderwerpen kiezen om zich verder te verdiepen in de verworven kennis of om nieuwe kennis op te bouwen die hem/haar ondersteunen in het uitwerken van (technische/STEM)-projecten.

 

7